Crossovers
Muziek
Creatief proces
Ondernemerschap
Basisonderwijs
Didactisch model
Gezondheid en welzijn

De jeugdzorg als jeugdorkest

Lotte Kuiper
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
In het afstudeeronderzoek "De jeugdzorg als jeugdorkest" is onderzocht welke impulsen bijdragen aan het vrij muzikaal spel van kleuters zodat zij meer sociale vaardigheden inzetten. Hieruit blijkt dat zowel impulsen vanuit de psycholoog als vanuit de spelomgeving van belang zijn om het verbeeldend spel van kleuters te stimuleren. Hierdoor ontstaan muzikale- en sociale interacties waarvoor sociale vaardigheden nodig zijn. Door het toevoegen van de juiste impulsen blijkt vrij muzikaal spel daarom de optimale spel- en leeromgeving voor kleuters om te groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.