Ander thema

De geest van de plek

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik woon sinds mijn vierde in het dorp Mijdrecht, gelegen tussen Amsterdam en Utrecht. Mijdrecht is een dorp met twee gezichten. Nieuwbouw staat hier naast verwaarlozing en het verval is alom. Zelf vind ik het erg dat er zoveel verval is, vooral op plekken met cultuurhistorische waarde. Eenmaal weg is immers nooit meer terug.

In verval zit echter ook iets moois, iets poëtisch. Een herinnering aan de tijdelijkheid der dingen. Een staat tussen het leven en de dood, het iets en het niets. De atmosfeer van deze plekken bieden ons relativering en zelfreflectie. Welke verhalen zitten er in deze muren? Hoe kijkt men naar mijn omgeving als ik er niet meer ben? Wat laat ik achter?

Met die vragen ben ik als een verslaggever op zoek gegaan naar de geest van verschillende plekken. Door middel van verhalen verzamelen, fotograferen, tekenen en modellen maken verkende ik mijn eigen blik. Wanneer we onze eigen visie op en waarden over onze omgeving kennen, kunnen we beter keuzes maken in wat we willen behouden en op welke manier. Met dit werk hoop ik anderen te inspireren op zoek te gaan naar vergeten plekken in hun omgeving en deze eigen te maken. Wat moet er volgens u behouden worden?

Artist statement

Mijn specialisme is creatief onderzoek doen naar bestaande situaties, om hier vervolgens een nieuwe invulling voor te bedenken, voornamelijk in het erfgoeddomein. Mede door mijn vooropleidingen aan de universiteit kan ik zowel de rol van maker, onderzoeker als verbinder belichamen.

Ambities

Allereerst zal ik mijn masterdiploma Heritage Studies aan de VU willen behalen. Ook wil ik expert zijn geworden in historische constructiemethoden en materialen. Daarna wil ik een baan in het erfgoeddomein, als adviseur voor architecten, erfgoedinstellingen of de rijksoverheid.

Geleerd tijdens de studie

Spatial Design aan de HKU was een goede brede basisopleiding. Je leert creatief denken en kijken in algemene zin. Mijn eigen blik op vormgeving en het werkveld is hierdoor veel ruimer geworden. Experiment in ontwerp moet je niet schuwen maar aangaan, hoe klein of onbenullig je eerste idee ook lijkt. Ook het contact met medestudenten en docenten heeft mij veel inzichten gegeven, van je 'peers' moet je het hebben! Ik kon mij hierdoor duidelijker positioneren en weet nu beter wie ik ben en waar mijn kwaliteiten liggen. Ook heb ik mijn passie voor architectuurgeschiedenis herontdekt, een pad dat ik na de HKU ga navolgen.