Ander thema

De ervaring van afgestudeerden

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Jaarlijks studeren 60.000 studenten af aan het hoger onderwijs. Praktische stappen om snel aan een baan te komen zijn genoeg te vinden, maar ruimte voor hun (emotionele) ervaring is er weinig. Dat terwijl de huidige generatie juist aangeeft zich niet goed voorbereid te voelen om een baan te vinden in hun vakgebied en juist graag grip, begeleiding en feedback zou willen ontvangen. Een deel voelt zich erg eenzaam door het gebrek hieraan.


Wat onderbelicht blijft is de stem van de afgestudeerden zelf. Hoe is het nou eigenlijk echt om klaar te zijn met studeren? Veel van hun ervaringen worden over het hoofd gezien door hogescholen en werkgevers.


Om hun ervaringen beter te begrijpen en aandacht te geven aan deze groep, ontwierp ik een creatieve workshop waarin afstudeerders hun ervaringen visualiseren om er zo meer grip op te krijgen en hun gedachten en gevoelens te erkennen. Door de groepssetting wordt ook het gevoel van eenzaamheid verlaagd. Tegelijkertijd maakt het de ervaring van afstuderen deelbaar: zo kunnen werkgevers, hogescholen, ouders en andere relevante partijen de ervaring letterlijk inzien. 


Daarnaast heb ik met diverse stakeholders die ook met de doelgroep werken een co-creatie gedaan, om samen een tijdlijn van de route van een afgestudeerde te maken en oplossingsrichtingen voor het vraagstuk te bedenken. Wat als wij als afgestudeerden de periode na het afstuderen zouden zien als een speeltuin?


In de installatie die ik presenteer tijdens exposure kan ook jij binnenstappen in de ervaring van afgestudeerden. Heb jij een idee hoe het eruit zou kunnen zien in hun levens? Betreed de ruimte en ervaar het zelf.


Artist statement

Ik ben gefascineerd door gevoel, gedachten en ervaringen van mensen. Met mijn verbeeldingskracht kan ik anderen stimuleren om abstracte onderwerpen inzichtelijk te maken. Door middel van creatief onderzoek en het bedenken en uitvoeren van co-creatieve sessies, lukt het mij om anderen nieuwe inzichten en visies te geven, en oplossingsrichtingen te bedenken voor sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Ambities

Over 5 jaar hoop ik bij een creatief bureau te werken als social designer, waar ik aan verschillende projecten kan werken en trots ben op wat ik doe.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn studie is om met vol vertrouwen een project in te stappen, me te laten leiden door het proces zonder vooraf te weten wat de uitkomst zal zijn. Het doen van creatief onderzoek en met deze kennis anderen te inspireren is iets waar ik veel energie van krijg.

Het veranderende drugslandschap

Praten over drugsgebruik is voor veel mensen nog een taboe. Ook in het nieuws is er vooral negatieve beeldvorming rondom drugs. Hoewel de bedoeling is dat dit afschrikwekkend werkt, wekt het ook juist nieuwsgierigheid onder jongeren om toch te experimenteren met drugs, ook al weten ze er nog weinig over.

Een open gesprek over drugsgebruik tussen volwassenen en jongeren zou kunnen bijdragen aan betere voorlichting, wat kan resulteren in veiligheid en bewustwording. 


Met dit project ga ik op onderzoek uit naar hoe we een veilige omgeving kunnen creëren waarin jongeren bewust en goed geïnformeerd een mening kunnen vormen over drugsgebruik en goede keuzes hierin kunnen maken, om zo het taboe over drugsgebruik te verlagen.


Tijdens exposure laat ik de bezoeker een drugslandschap verkennen: een wereld waarin je kunt leren over de effecten, risico's en gevolgen van verschillende soorten drugs. Het landschap biedt een interactieve ervaring waarin jongeren hun kennis en ervaringen met drugs kunnen delen om zo van elkaar te leren, vragen te stellen en open gesprekken te voeren zonder drugsgebruik te verbieden of te romantiseren.