Diversiteit en inclusiviteit
Ander thema

De eigenwaarde van ISK-leerlingen versterken binnen een naschoolse filmclub

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wat is eigenwaarde? Eigenwaarde is hoe iemand zichzelf op waarde schat. Het gaat om hoe er emotioneel naar diens zelf gekeken wordt; het is verwant aan zelfbewustzijn en zelfrespect. Het hebben van een sterke eigenwaarde is belangrijk voor volwassenen in meerdere contexten. Een van de meest belangrijke situaties waarin het belangrijk is voor men om stevig in diens schoenen te staan, is wanneer het tijd is om de arbeidsmarkt te betreden. Voor veel jonge nieuwkomers (specifiek ISK-leerlingen) kan het moeilijk zijn om een sterke eigenwaarde te hebben dankzij hun onstabiele situatie. Velen hebben vaak moeten verhuizen en moeten nog hun draai zien te vinden in het nieuwe Nederland. Voor deze leerlingen heb ik samen met mijn externe partij gezocht naar een ontwerpoplossing waarbij er gefocust kan worden op het versterken van de eigenwaarde. Dit gebeurt binnen het kader van een naschoolse filmclub.
De How To versterk eigenwaarde lijst

Artist statement

Binnen in mijn werk wil ik graag focussen op datgene wat het meeste potentie uit iemand/een groep mensen haalt. Zo heb ik binnen in mijn afstudeerproject gekozen om te onderzoeken hoe de eigenwaarde van jonge nieuwkomers het beste versterkt kan worden binnen het kader van een naschoolse filmclub.

Ambities

Ik streef ernaar om binnen vijf jaar meerdere projecten te hebben begeleid, die een sociale en culturele impact hebben gemaakt in het film- en televisielandschap.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik geleerd heb tijdens mijn studie is dat co-creatie en teamwerk heel belangrijk zijn; samen kun je veel meer bereiken dan alleen. Het is dan ook een kunst om te leren samenwerken op een manier waarbij iedereen tevreden kan zijn, maar er alsnog realistisch gewerkt kan worden.