Gezondheid en welzijn
Inclusie en diversiteit
Sociale veiligheid

De BuurtBand - de verbindende kracht van muziek

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik droom van een wereld waarin niemand meer eenzaam is. Een wereld waarin iedereen zich verbonden met, en zich gehoord en gewaardeerd voelt door anderen. Dié wereld is mijn doel en de weg daar naartoe begon met mijn afstudeerproject. Nu weet ik natuurlijk ook wel dat ik eenzaamheid niet in zijn volledigheid uit de wereld kan helpen. Sterker nog, eenzaamheid is niet per definitie altijd een negatief fenomeen. Wat ik wél zeker weet is dat een klein project als dit de eerste kleine schok kan zijn die zich als een golfbeweging voortzet en de wereld een stukje beter kan maken. Ik heb als eerste schokgolf de verbindende kracht van muziek bij de BuurtBand Wittevrouwen in beeld gebracht middels een korte documentaire. Door middel van deze video kan mijn externe partij, Fort van de Verbeelding hun (potentiële) partners en nieuwe deelnemers overtuigen van de effectiviteit van hun werkzaamheden. Een video zegt immers meer dan duizend woorden...
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_4lwCKuU

Artist statement

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe verbindingen, een bruggenbouwer zou ik mezelf wel durven noemen. Zowel binnen een sector als wel tussen verschillende sectoren. Deze verbindingen vinden veelal aan de hand van (de kracht van) muziek plaats. Ik geloof er namelijk heilig in dat deze kracht op diverse gebieden van grote invloed kan zijn en dus het verschil kan maken!

Ambities

Als afgestudeerde Kunst & Economiestudent zie ik de potentie die het functioneel inzetten van (de kracht van) muziek heeft. Ik wil maatschappelijke organisaties effectief gaan koppelen aan muzikanten en muziekprofessionals. Op die manier hoop ik in de toekomst maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, sociale fobieën en angststoornissen te kunnen voorkomen, verminderen of verzachten.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie Kunst & Economie heb ik geleerd om out-of-the-box te denken en minder snel genoegen te nemen met één mogelijke oplossing. Voor een (maatschappelijk) probleem zijn vaak niet één maar verschillende mogelijke oplossingsrichtingen te bedenken. Zowel individueel als in groepsverband heb ik veel ervaring opgedaan in het zoeken naar oplossingsrichtingen die zowel het maatschappelijke- als het culturele vlak raken. Deze oplossingsrichtingen kan ik bovendien ontwikkelen tot een product en implementeren in de desgevraagde markt. Op maatschappelijk niveau het verschil maken, dát heb ik me tijdens de studie eigen gemaakt en zou ik in de toekomst willen doen.