Duurzaamheid en circulariteit

Dat kan ik ook. Wat persoonlijke creativiteit kan betekenen voor het werkplezier en welbevinden van de oudere werkende

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Voor haar afstuderen heeft Nicole onderzoek gedaan naar werk, ouder worden en persoonlijke creativiteit. Nicole is dit onderzoek gestart vanuit de vraag hoe zij haar werk met het veranderen van de leeftijd op een prettige manier kan blijven doen en wat zij nog kan leren.

Nicole wil bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van oudere werkenden met kunsteducatie, enerzijds om aandacht te vragen voor deze steeds groter wordende groep, maar ook om te onderzoeken of er manieren en/of methodes zijn vanuit het creativiteitsdenken die een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden en werkplezier in de laatste fase van het werkleven.


De hoofdvraag van haar onderzoek is: Hoe kan een educatieve DIY Toolkit bijdragen aan het creatief zelfvertrouwen en daarmee de veerkracht en het welbevinden van de oudere werkende?

Het doel van de DIY Toolkit die Nicole heeft ontwikkeld is het vergroten van de mentale kracht van de doelgroep en bewustwording over de eigen individuele creativiteit (het ontwikkelen van creatief zelfvertrouwen) maar ook inzicht in het belang van het collectief (werk als een bron van mentale kracht).


Met designdenken, co-creatie, Do-It-Yourself en zines (kleine tijdschriften) heeft zij samen met de doelgroep onderzocht welke activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het creatief zelfvertrouwen van de oudere werkende om de duurzame inzetbaarheid van deze groep te vergroten.

Het eindresultaat is een prototype van een DIY Toolkit voor de oudere werkende met activiteiten om zelf te doen of samen te doen om een bijdrage te leveren aan het creatief zelfvertrouwen van de oudere werkende.
Zine van een deelnemer aan co-creatie met associaties over persoonlijke creativiteit.
Co-creatie met de inzet van zines.

Artist statement

Ik ben docent visual design aan de opleiding Communication and Multimedia Design in Amsterdam en was eerder werkzaam als grafisch vormgever, ontwerper en designmanager. Als ontwerper werk ik graag met mensen om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken die mensen persoonlijk raken (in de relatie van expert-leek). Ik heb hiervoor vanuit designdenken een eigen onderzoeksmethodiek ontwikkeld met co-creatie, Do-It-Yourself en het maken en gebruiken van zines (kleine tijdschriften).

De volgende vier uitgangspunten zijn leidend bij mijn manier van werken: alle mensen zijn creatief, alle mensen hebben dromen, mensen laten vanuit hun eigen ervaring en verbeeldingskracht zien wat niet gezien en gezegd wordt en mensen zijn gedreven om van betekenis te zijn (Sanders & Stappers, 2012).

Ambities

Ik zoek naar praktijkgerichte samenwerkingen met bureaus, bedrijven, organisaties en experts om mijn methodiek en DIY Toolkit in te zetten, verder te ontwikkelen en/of in de markt te zetten.

Door het onderwerp van mijn afstuderen heb ik een voorkeur voor samenwerking vanuit de domeinen van kunst, design, educatie, werk, ouder worden en persoonlijke creativiteit.

Geleerd tijdens de studie

De ontwerper heeft de taak om met mensen te ontwerpen en niet voor mensen.

Creativiteit heeft vele vormen en iedereen heeft een creatief potentieel.Creativiteit heeft een fundamentele waarde in een snel veranderende samenleving.

Creativiteit is een kritieke werkvaardigheid in een tijd waarin hele industrieën worden vervangen en de inhoud en aard van ons werk snel verandert.

Dat ik mijn eigenheid in mijn studie heb kunnen inbrengen en ontwikkelen.