Duurzaamheid en klimaat

Cyborg_Narratives

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Als filmmaker houd ik me vanuit een posthumanistisch perspectief bezig met de relatie tussen mens, natuur en technologie. Mijn films komen op associatieve, onderzoekende manier tot stand en hebben raakvlakken met magisch realisme, sciencefiction en conceptuele videokunst. Een leidende vraag in Cyborg_Narratives is hoe ik als maker verantwoord films kan maken in tijden van / over de klimaatcrisis.

Artist statement

“A cyborg world might be about lived social and bodily realities in which people are not afraid of their joint kinship with animals and machines, not afraid of permanently partial identities and contradictory standpoints.” –

Donna Haraway, A Cyborg Manifesto (1985)

Mijn artistieke proces als filmmaker is dat van een cyborg: ‘mijn’ werk is het product van een netwerk aan menselijke, technologische en natuurlijke elementen. Van een camera tot de natuurlijke grondstoffen waaruit deze is gemaakt en van het zonlicht tot internetkabels in zee. Op associatieve wijze verweef ik deze in het groeiende video-installatiewerk Cyborg_Narratives.

In verschillende audiovisuele experimenten (van super8 tot creative-coding) onderzoek ik hoe ik verantwoord films kan maken in tijden van / over de klimaatcrisis. Want hoewel ecologische films kunnen bijdragen aan meer bewustzijn, is de filmindustrie niet gevrijwaard van een eigen aandeel in de klimaatcrisis. Als filmmaker en kunsteducator wil ik middels eigen werk en workshops anderen uitdagen mee te denken over welke nieuwe verhalen nodig zijn.

Ambities

Ik heb gemerkt dat het onderzoeken middels kunst iets is wat al sinds het begin van de opleiding een belangrijke rol speelt in mijn maakproces. Artistic research is iets waarin ik me na mijn studie nog verder wil verdiepen, door bijvoorbeeld een master te volgen aan de UVA of filmacademie. Aankomend jaar ga ik me eerst verder verdiepen in het maken van films bij DOCWERK, waar ik vier korte documentaires zal maken die uiteindelijk ook te zien zullen zijn bij de NTR.

Geleerd tijdens de studie

Bij de opleiding Fine Art and Design in Education krijg je veel ruimte om je breed te oriënteren in verschillende media, wat me veel vrijheid gaf in het ontdekken van mijn eigen werk(wijzen). Door de educatieve component van mijn studie ben ik me meer bewust geworden van de maatschappelijke contexten waarbinnen kunst, waaronder mijn eigen werk, van waarde kan zijn.

Zo heb ik afgelopen jaar bij filmtheater Hoogt on Tour een videokunst-workshop ontworpen voor jongeren op Utrechtse scholen. In de workshop ‘Poort naar de toekomst’ begeleid ik jongeren in het maken van een videokunstwerk waarin zij hun eigen toekomstdromen verbeelden rondom een zelfgekozen maatschappelijke vraagstuk.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Exposities:

2022 'Zie ik maak alles nieuw' - Wijsgerig festival Drift, Tempel Amsterdam
2019 Torstraße 161 Berlijn
2017 'Slippery when wet' - Estudio Nómada / LOOP Barcelona