Diversiteit en inclusiviteit

Culture Through Fashion: Waar creativiteit en culturele diversiteit samenkomen.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit overzicht is een samenvatting van het afstudeeronderzoek binnen de opleiding Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Het onderzoek is uitgevoerd met een focus op ontwerpgerichte methodologieën.

Het onderzoek focuste op het opzetten van een onderneming die zich richt op culturele representatie en educatie in de mode. Het doel is om beginnende ontwerpers bewuster te maken van culturele diversiteit en hen te helpen begrijpen waarom respectvolle representatie belangrijk is, met het oog op het wereldwijde probleem van culturele toe-eigening. Vanuit hun eigen opleiding krijgen ze niet voldoende inzicht in dit onderwerp. Dit gebrek aan bewustzijn leidt ertoe dat ze moeite hebben om culturele waardering op een passende manier tot uiting te brengen in hun eigen ontwerpen.

Als ondernemer zag ik een kans om een onderneming te creëren waar beginnende modeontwerpers samenkomen en onder begeleiding van ervaren modeontwerpers zich laten onderdompelen in een wereld van culturele mode. Tijdens het afstudeertraject is onderzocht op welke manier deze onderneming tot stand kon komen. Dit traject bestond uit verschillende onderzoeksfases zoals: Discover & Define en Develop & Deliver. In elke fase zijn unieke inzichten verworven en zijn er diverse methodes toegepast om tot een succesvol resultaat te komen.

Samen met diverse makers, waaronder mijn externe partij Else Hardjopawiro en talloze andere belanghebbenden zijn de ontwerpcriteria, de onderzoeksvraag en de oplossingen geformuleerd. Dit omvatte uitgebreide brainstormsessies en gesprekken die hebben geleid tot een overvloed aan ideeën.

Dit heeft geleid tot het ontstaan van stichting Culture Through Fashion. Deze onderneming biedt jaarlijks thematische interactieve modeworkshops aan. Daarnaast is er een speciaal traject waar beginnende ontwerpers werken aan een exclusieve kledingcollectie die wordt tentoongesteld tijdens een expositie. De onderneming bewijst niet alleen een positief resultaat op te leveren op het gebied van culturele bewustwording, maar maakt de zichtbaarheid van modeontwerpers ook groter.

Het afstudeeronderzoek heeft waardevolle bijdragen geleverd en kennis opgeleverd op het gebied van culturele representatie en bewustwording. Het biedt modeontwerpers de kans om hun culturele identiteit te omarmen en als kracht te gebruiken. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de beginnende ontwerpers open staan om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Deze resultaten dragen ook bij aan het vakgebied ondernemerschap en bieden een basis voor verder onderzoek op het gebied van culturele toe-eigening, culturele waardering en brand building.

Kortom heeft het onderzoek een stichting Culture Through Fashion opgeleverd wat een waardevolle ontwikkeling is voor zowel beginnende- als ervaren modeontwerpers.

Artist statement

Wat mijn werk uniek maakt is dat ik altijd verhalen van mensen om me heen er in verwerk. Ik vind verbinding heel erg belangrijk. Mensen zijn nou eenmaal sociale wezens, die we niet mogen buitensluiten. Elk verhaal is uniek. Elk persoon heeft een ander verhaal.

Ambities

Ik wil mijn universitaire diploma behalen en een succesvol eigen sieraden/kleding bedrijf hebben.

Geleerd tijdens de studie

Blijf altijd gemotiveerd, want uiteindelijk loont al het werk wat je doet. Af en toe vraag je je wel eens af of het een toegevoegde waarde heeft voor later, maar je kan nooit te veel leren. Soms leer je op professioneel vak en soms heeft het waarde voor de ontwikkeling voor jou als persoon. Alles is waardevol.