Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusiviteit

Creativiteit en zelfvertrouwen voor jonge meiden

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In samenwerking met Hart voor Meiden is het concept- en projectplan ontwikkeld voor het ‘Hart voor Meiden kamp’. Dit kamp biedt creatieve workshops en gezamenlijke activiteiten voor jonge meiden tussen de 13 en 17 jaar. De deelnemers worden aangemoedigd om persoonlijke uitdagingen te verkennen en te uiten door middel van kunst en creatieve expressie. De activiteiten zijn bedoeld om de cohesie binnen de groep te bevorderen.

Bevindingen uit het rapport van Crisis Text Line & Common Goods Labs (2022) beschrijven hoe het verminderen van ondersteuningsprogramma's zoals buitenschoolse activiteiten en kunsteducatie de geestelijke gezondheid van jongeren negatief beïnvloedt. Dit benadrukt het belang van dergelijke programma's voor de geestelijke gezondheid van jongeren en hun waarde voor lokale gemeenschappen. Het Hart voor Meiden kamp speelt in op deze uitdagingen en biedt een oplossing.

Het doel van het kamp is het versterken van de mentale gezondheid van jonge meiden door middel van kunst en sociale acceptatie. Het biedt een veilige omgeving waar meiden zichzelf kunnen uiten zonder veroordeling. Dit bevordert de sociale cohesie en inclusiviteit, en helpt de doelgroep zelfvertrouwen op te bouwen. Het concept- en projectplan bevat een gedetailleerde beschrijving van de structurele en inhoudelijke vormgeving van het kamp, evenals de promotionele en financiële componenten die nodig zijn om het kamp te realiseren.

Dit project draagt bij aan de welzijns-, jeugd- en cultuursector. Het bevordert sociale cohesie, vergroot kennis over mentale gezondheid en creatieve expressie, en biedt nieuwe mogelijkheden door de combinatie van kunst en welzijn. Tevens benadrukt het kamp het belang van culturele diversiteit en creatieve expressie in de jeugdzorg, wat kan leiden tot een bredere acceptatie van op kunst gebaseerde benaderingen. Tot slot stimuleert het de waardering voor kunst en cultuur in het dagelijks leven van de participerende meiden.

Artist statement

Als je mij leert kennen, kom je er al snel achter dat ik gepassioneerd ben over veel dingen. Ik heb verschillende doelen, hobby's en interesses. Eigenlijk vind ik alles leuk en zie ik in alles het belang. Hierdoor vond ik het best pittig om aan het begin van het afstudeerjaar een onderzoeksrichting te kiezen. Aanvankelijk baseerde ik mijn onderzoek op mijn inlevingsvermogen in de fangirls en mijn enthousiasme voor popcultuur. Na verloop van tijd leidde dit tot een bredere focus op het mentale welzijn en het belang van gemeenschap en creatie tijdens de ontwikkeling van deze jonge doelgroep.

Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat er een grote druk ligt op jonge meiden om te presteren en mee te doen met het grotere geheel. Daarom heb ik tijdens het ontwerpproces als doel gehad een inclusieve benadering te bieden waarin zij zichzelf kunnen zijn, hun interesses kunnen ontdekken en hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen, zonder oordeel. Door expliciet aandacht te besteden aan onderwerpen als creatieve expressie en zelfontplooiing, probeer ik bij te dragen aan een beter begrip en ondersteuning van de uitdagingen waarmee jonge meiden te maken hebben.

Ambities

Ik begon deze opleiding ooit als groentje die het liefst wilde werken in de creatieve sector, maar niet zo goed wist waar ze moest beginnen. Door empathisch begrip te genereren voor de jeugd, heb ik ingezien dat juist een combinatie van verschillende sectoren mij enorm aanspreekt en motiveert. Ik streef naar het creëren van iets wat waardevol is en impact maakt, al is het maar bij één persoon. Kunst en creatie blijven altijd mijn passie, maar mensen stimuleren en hen helpen verder te ontwikkelen, daar ligt mijn ambitie.

Geleerd tijdens de studie

Op harde wijze heb ik moeten leren dat het oké is om te falen. Afstuderen was voor mij geen makkelijke opgave en het duurde lang voordat ik inzag wat de waarde is van fouten maken. Niet alles gaat volgens planning en dat is oké.

Ook zie ik het belang in van jezelf laten zien in datgene waar je voor staat of wat je maakt. Dit betekent dat je je af en toe kwetsbaar moet opstellen, maar dat is het allemaal meer dan waard. Durf een mening te geven, durf om hulp te vragen, durf te zijn wie je wilt zijn.