Ander thema

Creatieve broedplaatsen als bruisend hart van wijken of gebieden

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn diepgewortelde interessegebieden zoals kunst, creativiteit, makers, ruimtelijke vormgeving en verbinding hebben geleid tot mijn afstudeerproject over creatieve broedplaatsen. Volgens mijn definitie, gebaseerd op verricht onderzoek, zijn dit verzamelgebouwen waar kunstenaars, ontwerpers en creatieve, innovatieve en/of technologische ondernemers hun werkruimte huren. Het zijn ontmoetingsplekken, vaak ook voor bezoekers van buitenaf, omdat er in veel gevallen programma’s in de gebouwen plaatsvinden. Broedplaatsen bieden plek voor (startend) ondernemerschap, experiment, nieuwe samenwerkingsvormen, creativiteit en innovatie.

Broedplaatsen hebben vaak een tijdelijke aard, omdat ze het vermogen hebben gebieden op te waarderen. Door deze opwaardering, ook wel gentrificatie genoemd, trekt het gebied nieuwe kapitaalkrachtige bewoners/gebruikers aan. Het gebied stijgt in waarde, waardoor het voor de creatieve broedplaats meestal onmogelijk is om te blijven. De zekerheid over veel werkplekken van creatieven staat door dit steeds terugkerende probleem dan ook op losse schroeven.

Samen met ZieglerGautier, een organisatie die zich als verbindende partij door zowel de creatieve en culturele sector als de systeemwereld beweegt, heb ik mij verdiept in hoe creatieve broedplaatsen juist als permanent hart van wijken of gebieden kunnen fungeren. Dit zou in vele opzichten een voordeel zijn, zowel voor creatieven als de gehele maatschappij. Broedplaatsen hebben namelijk op vooral cultureel, maatschappelijk en sociaal gebied enorm veel waarde voor hun omgeving en de samenleving. Het probleem is echter dat nog niet iedereen de waarde van deze plekken begrijpt en inziet. Tijd voor verandering dus.

Met mijn afstudeerproject draag ik bij aan het proces van tijdelijke naar permanente creatieve broedplaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat het vertegenwoordigen en verbeelden van de waarde en talloze mogelijkheden van creatieve broedplaatsen de eerste stap in de juiste richting is. Daarom heb ik dan ook de volgende ontwerpoplossing ontwikkeld: een inspiratiegids die de waarde van creatieve broedplaatsen op een speelse manier vertegenwoordigt. De gids dient ertoe om mensen meer inzicht te geven in creatieve broedplaatsen. Dit leidt er idealiter toe dat stakeholders zoals projectontwikkelaars, gemeenten of wijkbewoners zich bewust worden van de waarde van creatieve broedplaatsen, waardoor zij willen meewerken aan het opzetten of ondersteunen van deze plekken. De inspiratiegids kan bij samenwerkingspartner ZieglerGautier ingezet worden als ondersteuner en inspiratiemiddel tijdens gesprekken over creatieve broedplaatsen.

Mijn passie om bij te dragen aan een wereld waarin creatieven altijd op inspirerende plekken kunnen creëren, heeft mij dichterbij mijn doel gebracht: creatieve broedplaatsen en daarmee ook creatieven een belangrijke, permanente plek in wijken/gebieden geven. Mijn project en het eindproduct behartigen dit doel.
Illustraties uit de inspiratiegids

Artist statement

We worden altijd beïnvloed door onze omgeving. Wat mij enorm enthousiast maakt is dat we het vermogen hebben om invulling te geven aan omgevingen en hierbij onze grenzeloze creativiteit kunnen inzetten. Ik word gelukkig van mooie, fijne plekken waar verbinding ontstaat en waar kunst, cultuur en mensen elkaar vinden. Van nature zoek en creëer ik verbindingen, omdat ik geloof dat verbinding leidt tot groei. Mijn overtuiging is dat kunst en cultuur het vermogen hebben om te verbinden en om deze componenten samen te brengen is een inspirerende plek enorm van belang. Het liefst ben ik dan ook bezig met het opzetten en vormgeven van plekken waar makers optimaal kunnen creëren en verbinden met elkaar.

Ambities

Ik droom ervan om een creatieve broedplaats op te zetten waar makers, ondernemers en bezoekers met elkaar in verbinding komen en waar het bruist van inspiratie en creativiteit. Om naar deze droom toe te werken, wil ik als verbindende en organiserende schakel een rol spelen in het creëren van plekken waar verbinding en creatie centraal staan en waar creatieven floreren.

Geleerd tijdens de studie

Deze studie heeft mij geleerd dat de creatieve, culturele en de zakelijke wereld elkaar nodig hebben en versterken. Vanuit het perspectief van een manager, ondernemer en verbinder, maar ook vanuit een maker (kunstenaar/ontwerper) heb ik geleerd om ingewikkelde kwesties oplossingsgericht en met een open blik te benaderen. Ik heb geleerd dat je groot mag dromen en dat er altijd mogelijkheden zijn om doelen te bereiken.