Inclusie en diversiteit
Sociale veiligheid

Connecting Cultures

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Connecting Cultures heeft als doel om meer open te staan voor anderen culturen en om deze beter te leren begrijpen.

Om dit streven uit te werken is er een samenwerking aangegaan met de Eritrese vrouw Nardos. Zij gaat in Nederland een Eritrees restaurant beginnen waar vrouwen uit verschillende landen samenkomen.

De eerste stap in het verbinden van deze culturen is het onderzoek naar de Oost-Afrikaanse cultuur. Dit houdt in; je laten informeren en onderdompelen in de gewoontes en gebruiken, door veel gesprekken te houden met mensen die in verbinding staan met Oost-Afrika. Ook is er field research gedaan bij Eritrese feesten, kerken en in restaurants.

Uit dit onderzoek bleek dat voor het realiseren van een culturele verbinding er 3 fases gehanteerd worden: informeren, stimuleren en activeren.

Elke fase is uitgewerkt en toepasbaar in Nardos haar restaurant:
Informeren: Menukaart
Stimuleren: Coffee Connect
Activeren: Cultureel verbindingsspel 'Koetjes & Kalfjes'

Deze fases zijn te zien op: www.merelgroot.nl

Het merkwaardige van deze 3 fase aanpak is dat het ook toepasbaar is voor het verbinden van andere culturen.

Artist statement

Ik ben Merel. Een echte doorzetter die houdt van samenwerken, doelgericht aanpakken en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Met mijn projecten wil ik waardering en begrip creëren, omdat ik het belangrijk vind dat er belangstelling is voor elkaar en men zich gehoord voelt.

Ambities

Ik hoop in de toekomst dit project breder te kunnen trekken naar andere omgevingen waar culturen samenkomen. Om op deze manier nog meer culturen en mensen te verbinden met elkaar.
Komend schooljaar begin in aan de opleiding Design for Change and Innovation. Hier wil ik meer leren over sociale vraagstukken, maakprocessen induiken, veel experimenten en nieuwe technieken uitproberen.
Over 5 jaar werk ik in het buitenland als social designer, waar ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bij elkaar brengen en verbinden van mensen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om diep een onderzoek in te duiken. Met een open blik kijken naar diverse vraagstukken en hierbij alle kanten van het verhaal te bekijken.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

HKU Exposure 29 juni – 3 juli Kanaalweg 30 Utrecht