Inclusie en diversiteit

Colorful Bartenders

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn afstudeerwerk is een Bartending School en is onderdeel van mijn uitzendbureau Colorful Bartenders. De Bartending School is gericht op gedrag en communicatie rondom diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid. De Bartending School is verdeeld over drie fases. In elke fase wordt er aandacht besteed aan een ander onderwerp en zul je als bartender worden getoetst op de vaardigheden die je in die fase hebt geleerd. In de eerste fase als Junior Bartender is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Hierbij kijken we naar de skills die je bezit als bartender, maar ook naar jouw manier van communiceren. In de tweede fase als Senior Bartender richten we ons op diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid op de werkvloer. In de derde en laatste fase als Master Bartender zullen we ons richten op jouw functie als (toekomstige) barmanager. Aan de hand van de prestaties van de bartenders zal worden bepaald of ze de juiste skills hebben geleerd en of ze geslaagd zijn voor de Bartending School.

Ik hoop met Colorful Bartenders een voorbeeld te zijn wat betreft genderongelijkheid voor de ondernemingen die er zijn en nog zullen komen.

Artist statement

Colorful Bartenders is het enige uitzendbureau met een interne opleiding op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid voor bartenders in Nederland. Dit alles om genderongelijkheid onder cocktailshakers aan te pakken in een tijd waarin diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid een steeds belangrijkere rol speelt en mannen de overhand hebben achter de bar.

Ambities

De visie van COLORFUL BARTENDERS bestaat uit drie fases, namelijk:
1. Opbreken van grenzen
2. Verleggen van grenzen
3. Opleggen van grenzen
Door de bestaande grenzen te verbreken, kunnen we taboes bespreken en ruimte maken voor het verleggen van de bestaande grenzen. Wanneer er meer bewustwording is gecreëerd rondom diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid onder cocktailshakers is er de ruimte om nieuwe grenzen op te leggen. Met deze aanpak wil ik met mijn uitzendbureau een voorbeeld zijn met betrekking tot diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid op de werkvloer.

Geleerd tijdens de studie

Kunst en Economie is een bepaalde manier van denken. Het heeft me geleerd open te staan voor nieuwe kennis, mensen en ervaringen. Belangrijk om daarbij je creativiteit uit de dagen en niet te kiezen voor de makkelijke weg. Het bedenken van een concept is het prikkelen van je creativiteit en tegelijkertijd het aanbrengen van structuur om het uit te laten groeien tot een succes.