Duurzaamheid en circulariteit

Canis lupus

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De terugkomst van de wolf legt onze drang naar maakbare natuur bloot. De wolf is welkom ten behoeve van de biodiversiteit, maar is ook gevreesd als opportunistisch roofdier dat zich niet aan onze regels houdt. Zo creëert iedereen een eigen versie van de wolf. Middels het maken van een masker creëer ik mijn versie en transformeer ik mij van mens tot wolf, om erachter te komen dat de wolf voor mij een heel ongrijpbaar wezen is. Het is een invloedrijk en autonoom beest, maar bepaalt uiteindelijk niet over zijn leven: wij mensen besluiten of we hem wel of niet afschieten.

Artist statement

Ik houd mij bezig met de relatie en het spanningsveld tussen mens, natuur en dier. De natuur is weerbaar en brengt zichzelf altijd weer in balans, terwijl de mens er invloed op uitoefent. Ik combineer inhoudelijk onderzoek met poëzie in beeld en tekst, waarmee ik de waarnemer een nieuw perspectief wil bieden op de onderlinge relatie tussen mens en natuur. Mijn werk is erop gericht de beschouwer tot nadenken te zetten en te verwonderen.

Ambities

Na mijn afstuderen wil ik contact leggen met natuurorganisaties en instanties die zich bezighouden met onderzoek naar natuur en natuurbeleid, zoals de Universiteit Wageningen, voor samenwerkingen of als podium voor mijn autonome kunstprojecten. Natuurorganisaties maken zich hard voor de natuur en dieren en mijn werk dient hetzelfde doel. Het lijkt me waardevol om op die manier zelf ook inhoudelijk te blijven leren over de vraagstukken rondom natuur en milieu in deze interessante tijd. Ik hoop mijn werk ook te kunnen tonen binnen de kunstwereld, als autonome projecten in de vorm van publicaties of exposities om zo een groter publiek te kunnen bereiken.

Ik denk dat mijn beelden en teksten ook een plek kunnen krijgen in de journalistiek bij langere achtergrondverhalen over natuurbeheer en maakbaarheid. Een droom is ook om ooit zelf een boek te schrijven.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb door mijn tijd op de academie geleerd waar mijn interesse ligt en vandaan komt en hoe ik die kan omzetten tot iets beeldends. Daarin heb ik ook geleerd om niet alles te willen maar een focus te kiezen. Ik mag vertrouwen op mijn intuïtie en nieuwsgierigheid om onderzoek te doen en werk te maken. En dat het maken, voornamelijk fotograferen en schrijven, me helpt om uit mijn hoofd te komen en te reflecteren op wat ik inhoudelijk heb onderzocht.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Publicatie: Canis lupus, 2023 (graduation project)
Publicatie: Ego eco, 2021
https://www.britttinbergen.nl/egoeco