Inclusie en diversiteit

Çametouch

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Çametouch betekend "Het raakt me" in het frans.
Het onderwerp van mijn project raakt mij dan ook. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, dit onderwerp hebben we het afgelopen jaar veel gehoord. Het zijn voornamelijk vrouwelijke slachtoffers die we horen, maar waar zijn de mannen?

Ook mannen zijn slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. In dit project ben ik gaan samenwerken met SafeHaven. Zij houden zich bezig met het onderwerp en hebben ze online een platform waar zij slachtoffers opvangen. Zij staan de slachtoffers bij en kunnen ze doorverwijzen naar professionele hulp als het nodig is. Ook kunnen lotgenoten samen op het online platform van SafeHaven in de community praten over hun gebeurtenissen.

Samen met SafeHaven ben ik een campagne gaan creëren waar ik gebruik maak van beeld, tekst en vorm om de slachtoffers te leiden naar het online platform van SafeHaven. In dit project gebruik ik de Kübler-Ross theorie, omdat de slachtoffers door deze vier fases heen gaan. Bij elke fase hebben de slachtoffers een behoefte en om dat in beeld te zetten gebruik ik dit om de slachtoffers aan te spreken.

Artist statement

Ik ben Xiuyuan en dit jaar ga ik afstuderen als beeldend verbinder aan de HKU.
Als ik begin met een project en ga onderzoeken, duik ik helemaal in het onderwerp. Ik vind het belangrijk om me dan op één ding te focussen zodat ik ook iets van mijzelf kan laten zien in een project. Met mijn projecten wil ik anderen raken en vind ik het belangrijk dat je echt stil gaat staan bij het onderwerp. Misschien zelfs dat je in actie komt.

Ambities

Ik vind het heel belangrijk om er achter te komen wat ik echt aan de wereld wil laten zien. Op dit moment ben ik daar nog naar op zoek. Iets waarmee ik verder kan en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Geleerd tijdens de studie

Na het Grafisch Lyceum had ik het gevoel dat ik nog niet uitgeleerd was.
Ik ben er op deze opleiding achter gekomen dat ik het ook erg leuk vind om met mijn handen te werken. Ik heb ook geleerd om samen te werken met anderen aan projecten, maar ook om zelfstandig aan de slag te gaan.
Ik heb gemerkt hoe moeilijk het is om van een eerste idee in mijn hoofd tot een vorm te komen waar ik achter sta en die begrijpbaar is voor de kijker. En dat ik daarom door het hele proces heen moet: van idee naar onderzoek naar concept en uitwerking daarvan tot de uiteindelijke vorm.