Ander thema

Brabant Black Box

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De Brabant Black Box is een artefact dat als fysieke gesprekstool wordt ingezet om het proces van AI te verduidelijken, te ‘demystificeren’ en om de menselijkheid ervan te benadrukken. De Black Box speelt een vertalende en verbeeldende rol binnen het provinciale overheidsapparaat en de sectoren met wie in het veld wordt samenwerkt. De Black Box wordt letterlijk geopend, om als concreet en verbeeldingsrijk proces en product de relatie te leggen tussen mens, maatschappij en ethiek.

Artist statement

Als transdisciplinair verbinder beweeg ik tussen en in de werelden van kunst, technologie en maatschappelijke opgaven. Denk aan de digitale transformatie en de impact die nieuwe technologieën op ons leven hebben. Vanuit een artistiek vertrekpunt maak, beschouw en deel ik mijn kennis op het grensvlak van deze gebieden, om beweging én een beetje frictie te veroorzaken. Het gaat erom dat we leren om impactvollere vragen te stellen. De ruimte die door deze verbinding wordt gecreëerd geeft de mogelijkheid om nieuwe kennis en waarde te laten ontstaan.

Ambities

Mijn rol als verbinder is over vijf jaar meer bestendigd, op beleidsniveau en in het culturele veld zelf, als maker en als ontwikkelaar. Het effect ervan in samenwerkingen is opgeschaald en uitgebreid.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb leren vertrouwen op de kracht van mijn makerschap én op mijn tomeloze nieuwsgierigheid die samen tot gedegen onderzoek en vruchtbare samenwerkingen hebben geleid. Door op een verbeeldende en ingenieuze manier onderzoek te doen en naar oplossingen te zoeken heb ik ervaren hoe waardevol het is om aandacht, tijd en respect te besteden aan de context en het verhaal. Ik heb aandacht kunnen geven aan mijn fascinatie voor digitale kunst en aan het ontwikkelen van mijn eigen tech en non-tech methodieken en werk. Ik heb mijn werk op de wereld kunnen zetten. Wat het doet als het interacteert met de ander, en wat het mij weer teruggeeft, ontstijgt de hype van de dagelijkse realiteit en geeft mij energie om te blijven bijdragen aan een duurzamere en hoopvollere toekomst.