Diversiteit en inclusiviteit

Bloedverbonden

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het werk maakt de thematiek rondom menstruatie bespreekbaarder door middel van het openbreken van het moeilijk bespreekbare door gesprekken te laten horen die worden gevoerd door de maker met menstruerende mensen en vrouwen. Het creeert een verbinding tussen mensen die ervaring hebben met menstrueren, maar ook een eerlijke ervaring voor mensen die daar ver vanaf staan. Het werk leert dat elke manier om met menstruatie om te gaan de goede is.

De Robigotypie biedt een tastbaar tegengeluid op het optimale functioneren dat altijd maar wordt verwacht van de (menstruerende) mens. De techniek is geen efficiënte manier om fotografische prints te maken. Het biedt juist ook de mogelijkheid om stil te staan bij een proces of cyclus. Het past niet in de snelbewegende samenleving waarin we ons bevinden. Net zoals dat het stilstaan bij een menstruatiecyclus dat niet past.

Artist statement

Mijn werk is sterk verbonden met actuele thema's die veel voorkomen in mijn omgeving. Met een vleugje humor wil ik maatschappelijke kwesties aanpakken en de absurditeit ervan vergroten. Soms lijkt het voor mij een manier om om te gaan met de beladenheid rondom deze thematiek. Ik focus me vaak op hoe mensen omgaan met natuurlijke processen en vind inspiratie in onder andere Bio-art, zelfvoorzienende gemeenschappen en kunstenaars die daarmee verbonden zijn. Mijn afstudeerwerk opent de discussie rondom menstruatie en erkent de diverse menstruele realiteiten. Veelal bevatten mijn projecten vaak een activistische en humoristische (onder)toon. Ik vind het namelijk heel belangrijk om activistisch ingesteld te zijn, maar ik denk ook dat het veel beter werkt om activisme laagdrempelig en misschien ook wel een beetje absurd te maken. Zo denk ik bijvoorbeeld niet dat ik extremen opzoek met mijn werk, maar toch een ander perspectief kan bieden.

Ambities

Ik wil graag bezig blijven met kunst op een vrije manier. Ik ben geïnteresseerd in alles, en gebruik kunst vaak als verdiepingsmethode voor thema's waar ik veel mee bezig ben. Over vijf jaar wil ik een dynamiek hebben waarin ik op een professionele manier kunst kan blijven maken, maar wel nog steeds de vrijheid behoud waar ik zoveel waarde aan hecht, in mijn denken en in mijn vorm van leven.

Geleerd tijdens de studie

Op de academie heb ik geleerd om mijn interesses te verwerken in een creatief proces. Ik heb geleerd om grip te krijgen op dit creatieve proces. Tijdens mijn studie heb ik de tools aangereikt gekregen om hier na de opleiding verder op de borduren. Iets dat ik ook geleerd heb is wel ingaan op mijn intuïtie en hier grip op krijgen. Dit natuurlijk in de vorm van werk maken, maar ook heel sterk in mijn denken. Ik denk vooral het erkennen dat het volgen van een bepaald gevoel in een proces een geldig argument kan zijn voor een bepaalde actie, iets is dat mij heel erg heeft geholpen om vooruit te komen.