The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Binnenin' is ontstaan vanuit mijn fascinatie voor het brein en de invloed van kunst en creativiteit op onze mentale gezondheid. Met 'Binnenin' wil ik een eerbetoon brengen aan de complexiteit van het brein, dat bestaat uit talloze kleuren, vormen en variaties die uniek zijn voor ieder individu. Dit heb ik gedaan door middel van een metaforische voorstelling van het brein. De installatie biedt een unieke gelegenheid om de innerlijke wereld van onze geest vorm te geven. Binnen de installatie zijn er losse vormen beschikbaar die opgehangen kunnen worden. Deze vormen dienen als tastbare representaties van onze gedachten, emoties en herinneringen.

Artist statement

Jip Hendriksen (1999, Blaricum) gebruikt kunst als een middel om gesprekken op gang te brengen en reflectie te stimuleren over iemands eigen mentale gezondheid of die van anderen. De helende en ondersteunende kracht van zowel het observeren als het creëren van kunst is wat Hendriksen inspireert, De vraag "En wat doet dit nu met mijn brein?" is een vraag die ze regelmatig aan de wetenschap stelt.
Hendriksen is een creatieve educator die kunst gebruikt om ruimte en helderheid in haar eigen geest te creëren, waarna ze educatieve programma's ontwikkelt rondom het thema van mentale gezondheid.

Ambities

Over 5 jaar wil ik graag werkzaam zijn als kunsteducator in een museum. Mijn passie ligt in het delen van kunst met anderen en het inspireren van mensen. Ik geloof sterk in de kracht van kunsteducatie, vooral in combinatie met het thema mentale gezondheid. Na mijn studie wil ik mij dan ook verder ontwikkelen op dit gebied.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens mijn studie, is dat creativiteit iets is wat iedereen in zich heeft. Het draait er echter om hoe je daar als educator mee omgaat en hoe je het bevraagt of uitdaagt.

Mentale gezondheid in het museum

Het afgelopen jaar liep ik stage bij het Van Gogh Museum in Amsterdam, waar ik een workshop heb ontwikkeld voor het mentale gezondheidsprogramma "Open Up met Vincent". Dit programma heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het gesprek over mentale gezondheid. Mijn stageproject resulteerde in de ontwikkeling van een workshop die zich specifiek richt op de kracht van creativiteit en de invloed ervan op ons brein. Deze workshop fungeert als het eindproduct van mijn stage.