Ander thema
Duurzaamheid en circulariteit

Baken van het Schor

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Juist in onze verstedelijkte gebieden met uitpuilend beton en staal kunnen we het Baken voor getijdenatuur gebruiken om ons te laten herbeleven wat de waarden zijn van onze oorspronkelijke deltanatuur. Het baken dient als ontmoetingsplek, als gespreksstarter, als vraagbaak. En wellicht ook als breekijzer om tijdens ontmoetingen en dialoog tot nieuwe inzichten te komen.
In het najaar van 2023 dient het Baken voor getijdenatuur als één van de interventies van WWF en Stichting ARK richting de overheid. We willen de overheid zoveel mogelijk voeden met maatschappelijk gedragen ideeën en input, om uiteindelijk tot weloverwogen deltabeslissingen te komen die niet alleen vanuit economisch en risico-analytisch oogpunt zijn genomen, maar evenzoveel vanuit ecologische en sociale afwegingen.

Om tot een goede vorm voor het baken te komen, organiseren we in 2023 driemaal een ‘leemkamp’. Een leemkamp vindt plaats op de dag van springtij; het moment waarop schorren tijdelijk overspoeld raken door hoogwater. Tijdens LEEMKAMP gaan we aan de hand van creatieve werkvormen en verdiepende dialogen met elkaar aan de slag. We verkennen de tactiliteit van leem en we maken op eigen wijze een vloedmark als ode aan het springtij. Zo verzamelen we bouwstenen voor het uiteindelijke baken. Het eerste LEEMKAMP vindt 20 juni plaats tijdens Rotterdam Architectuur Maand in de Maashaven.
Hoe voelt het om je te verschuilen in het riet van een duinvallei, zoals een rietzanger? Wat zie en hoor je als je rondjes om je as blijft draaien als een windmolen? Zintuiglijke indrukken uit het veldonderzoek heb ik op papier (zie foto) en in bewegend beeld gestalte gegeven.
Het onderzoeken van de tactiliteit, vergankelijkheid en vormende eigenschappen van leem behoort tot de materiaalstudie

Artist statement

Ik ontwerp en ontwikkel immersief analoge interventies in de openlucht met als doel: Het bevragen van onze relatie met de rest van de natuur. In de openlucht; omdat we onze gedeelde tussenruimtes veel beter kunnen benutten om elkaar vanuit gelijkwaardigheid te ontmoeten. En analoog immersief; om een tastbaar tegengeluid te geven aan de bijna niet te beheersen virtuele wereld waarin we steeds meer verkeren.

Ambities

Ik hoop de komende jaren steeds meer interventies en installaties in de openlucht te realiseren waardoor mensen op een andere manier naar hun natuurlijke omgeving gaan kijken. Minder ego-bewust en meer eco-bewust is de mentale schaalsprong waar ik op de lange termijn voor ga! De interventies dienen niet alleen voor bewoners en publiek, maar ook voor beleidsmakers om hen te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen vanuit een meer holistischer perspectief.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb de maker in mij opnieuw gevonden en geleerd om veel meer vertrouwen te hebben in het creatieve proces. Vanuit het niet weten, het maken, onbepaaldheid en ontmoeting tot nieuwe inzichten komen en jezelf blijven verrassen.