Duurzaamheid en klimaat

Back to the Zoo

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dierentuintuinen zijn heel erg belangrijk voor het behoud van diersoorten die in het wild met uitsterven worden bedreigd. Veel van deze dieren zijn erg belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Een dierentuin heeft meer functies dan alleen het verzorgen van een leuk dagje uit. Zij zorgen voor het behoud van populaties door speciale fokprogramma’s op te zetten en werken nauw met elkaar samen op het gebied van educatie, conservatie, onderzoek en het uitwisselen van nieuwe informatie. De overkoepelende organisatie voor de dierentuinen die dit hanteert is de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen). In mijn eindexamenjaar heb ik onderzoek gedaan naar hoe belangrijk dierentuinen zijn en waarom mensen er wel of niet voor kiezen een dierentuin te bezoeken. Hieruit kwam naar voren dat de meningen over dierentuinen erg uiteenlopend zijn. Over het algemeen weten veel mensen niet wat een dierentuin allemaal doet en waarom zij belangrijk zijn door een gebrek aan informatie. In samenwerking met de NVD heb ik daarom een oplossing ontworpen voor dit probleem. Met een plan voor het opzetten van de online en offline mediacampagne Back to the Zoo kan het belang van dierentuinen onder de aandacht gebracht worden. Met korte, satirische en informatieve video’s komen de functies van een dierentuin naar voren in de online mediacampagne op Instagram. Met mediastunts, spellen en andere activiteiten binnen en buiten de dierentuinen wordt de offline mediacampagne vorm gegeven. Wij hopen dat mensen door het zien van de content zich bewuster worden van de situatie rondom bedreigde diersoorten en het belang van dierentuinen hierin. Het doel is dat mensen er vaker voor zullen kiezen een dierentuin te bezoeken. Zo kunnen veel dieren nog beter verzorgd worden en kan er meer onderzoek naar ze gedaan worden om ze in de toekomst nog beter te kunnen helpen. Daarnaast wordt er in de campagne ook meer informatie gegeven over wat jij zelf kunt doen om bedreigde diersoorten te helpen.

Artist statement

Al sinds jongs af aan heb ik een hart voor film. Al vele jaren ben ik daarom werkzaam in de productie van media op verschillende vlakken. De afgelopen 2 jaar ben ik me gaan fascineren voor de bedreiging van diersoorten in het wild. Hierin ben ik op zoek geweest naar hoe ik zelf van waarde zou kunnen voor deze dieren. Er worden veel documentaires en films gemaakt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Als verbinder breng ik media samen met de dierenwereld en hoop ik hier ook mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Met de kwaliteiten van een KE' er en de ervaring die ik heb opgedaan, heb ik hier een nieuwe kijk op en heb ik veel nieuwe ideeën om dit maatschappelijke probleem onder de aandacht te brengen. Ook andere omstreden onderwerpen zoals corona, leg ik vast op beeld waarbij ik een neutrale maar toch ook kritische positie in probeer te nemen. Ik leg de keuze zoveel mogelijk bij de kijker zelf.

Ambities

In de toekomst wil ik door middel van media een verandering brengen in de ernstige situatie rondom het uitsterven van diersoorten. Met de juiste mensen en middelen van deze tijd kan dit onderwerp meer onder de aandacht worden gebracht en mensen aanzetten tot actie. Ik hoop dat ik door te doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind op mijn manier iets kan betekenen voor deze dieren.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik tijdens mijn studie heb geleerd, en wat ik zeker mee ga nemen, is dat creativiteit en effectiviteit elkaar niet in de weg hoeven te staan. Bij een mooi idee hoort ook een zorgvuldige aanpak van hoe jouw idee effect zou hebben op de buitenwereld. Het is belangrijk om het hogere doel wat je nastreeft voor ogen te blijven houden.