Zorg en welzijn
Ander thema

Baas Bij Eigen Bevalling

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
We volgen drie verschillende vrouwen die ieder vanuit hun eigen visie keuzes maken rondom hun bevalling. In een tijd waarin deze keuzevrijheid steeds meer onder druk dreigt te komen te staan, laten hun verhalen zien waarom het zo belangrijk is dat vrouwen baas blijven bij eigen bevalling.

Deze trailer is gemaakt voor de colorgrading. De kleuren komen nog niet overeen met de daadwerkelijke documentaire (in de stills op deze pagina wel).

Artist statement

Mijn documentaires beginnen vaak vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid en richten zich op grote onderwerpen, zoals momenteel de keuzevrijheid rondom bevallen. Ik vertaal deze onderwerpen naar persoonlijke verhalen, die herkenbaar zijn door hun zachtheid en nabijheid tot de gevoelswereld van de personen die ik in beeld breng.

De mensen die onderdeel zijn van de documentaire hebben wat mij betreft een belangrijke stem in het productieproces en de keuzes die hierin gemaakt worden, omdat ik het belangrijk vind dat het verhaal dat ik vertel ook in overeenstemming ligt met hún gevoel.

Kunnen meevoelen als kijker maakt voor mij persoonlijk dat er iets verschuift in mijn bewustzijn en mijn belevingswereld groter wordt. Daarom hoop ik dat kijkers met de ervaringen in mijn werk meeleven, zodat de onrechtvaardigheid die aan de basis van de documentaire ligt tastbaarder wordt en het gevoel van compassie naar elkaar als mens groeit.

Ambities

Ik hoop met groeiend zelfvertrouwen sturing te kunnen geven aan maatschappelijke en creatieve projecten. Voor mij is het daarbij vooral belangrijk om te blijven doen waar ik blij van word en vanuit die energie een positieve invloed op de wereld te hebben en verandering te kunnen bewerkstelligen, hoe klein of groot die ook is. Daarnaast wil ik mijzelf blijven ontwikkelen als mens en maker, zodat ik steeds beter in staat ben om mijn visie en creativiteit om te zetten in inspirerende projecten.

Geleerd tijdens de studie

Omringd zijn door zoveel verschillende creatievelingen, heeft me duidelijk gemaakt dat er geen "goede" of "slechte" visie bestaat, maar dat iedereen zijn eigen waarheid en perspectief heeft die waardevol kan zijn voor anderen. Binnen deze omgeving met verschillende perspectieven ben ik extra uitgedaagd om bij mezelf te blijven en steeds beter geworden in het vertrouwen op mijn eigen visie en intuïtie. Dit heeft mij geholpen om projecten te creëren die dicht bij mijn eigen waarden en interesses liggen.

Daarnaast heb ik geleerd dat persoonlijke verhalen krachtiger zijn dan ik ooit had gedacht. Het is voor mij helder geworden dat niet iedereen precies hetzelfde verhaal of gevoel hoeft te herkennen om zich ergens in te kunnen inleven. Juist de kwetsbaarheid van een verhaal van maar één persoon kan al veel spiegelen en raken bij anderen. Dit heeft me gemotiveerd om mezelf open te stellen voor de verhalen van anderen en te blijven kijken naar mezelf en mijn medemens.

Onder andere door deze inzichten heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen als maker en ben ik klaar om in de toekomst nog meer persoonlijke en impactvolle projecten te creëren.

Hoe worden films over bevalling op het gebied van inhoud en vorm weergegeven vanuit de blik van Westerse vrouwelijke makers?

In mijn afstudeerdocumentaire 'Baas Bij Eigen Bevalling' komen verschillende vrouwen tijdens hun bevalling in beeld. Voordat ik aan dit onderzoek begon had ik bevallingen vooral in beeld gezien tijdens bekende Hollywoodfilms, vaak geregisseerd door mannen, waarin over het algemeen geen (voor vrouwen) herkenbaar beeld van bevallingservaringen getoond wordt. Ik heb dit onderzoek gedaan omdat ik onderdeel wil zijn van een verandering in filmtaal en met mijn makerschap de positieve representatie van (bevallende) vrouwen in de media wil bevorderen.