Zorg en welzijn

Auto Telos

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Waarom ervaren we het ene moment wel voldoening en het andere niet? Op zoek naar antwoorden op deze vraag, heb ik verschillende benaderingen onderzocht. Door middel van interviews, literatuurstudie en persoonlijke ervaringen, ben ik tot de ontdekking gekomen dat onze verwachtingen een cruciale rol spelen in het ervaren van voldoening.
Om dit concept te illustreren, heb ik een interactieve installatie gemaakt, die deze verwachtingen uitdaagt.

De installatie bestaat uit drie objecten: een bezem, een schrijftafel en een fiets, die allemaal niet het resultaat geven wat we ervan gewend zijn. Voor velen voelt het nutteloos, of frustrerend om energie in deze objecten te stoppen. Maar wat als je de interactie met de objecten aangaat, met de verwachting dat ze je alleen in beweging zullen brengen? Zou je dan nog steeds frustratie of een nutteloos gevoel ervaren? Ga de interactie aan en ervaar voldoening met behulp van uw verwachtingen.
In de volgende video zie je de installaties in werking. Dit beeld verhoudt zich tot vragen over prestatiedruk en verwachtingen. Hoe kunnen wij deze verwachtingen loslaten en daarmee meer voldoening halen uit de dingen die wij ervaren?

Artist statement

Met mijn werk wil ik de toeschouwer meenemen in het proces van bewustwording.

Ik gebruik mijn werk om gedachten en ervaringen te delen. Het komt voort uit mijn nieuwsgierigheid naar het leven en hoe onze gedachten en ervaringen elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld, hoe kan onze mentaliteit ons geluk beïnvloeden? Wat gebeurt er als we onze gedachten en ervaringen kunnen loskoppelen? Mijn werk komt altijd voort uit mijn vragen, gevolgd door het uitdagen van mijn gedachten, eindigend in een moment van rust voor mijn gedachten tijdens het maken.

Soms kom ik erachter dat er geen eenduidig antwoord is op mijn vragen. Op dat punt helpt mijn speelse maakproces mij om los te laten.
Dit maakproces start met de keuze van een materiaal. Ik vorm dit materiaal om tot objecten die vragen om beweging. Tijdens het vormen van deze objecten, vindt mijn hoofd rust en komen de antwoorden op mijn vragen op dynamische wijze.

Ik wil mijn publiek meenemen in deze speelse ontdekkingstocht. Ik nodig anderen uit om een interactie aan te gaan met mijn werk op verschillende manieren: luisteren, kijken, ervaren…
Tijdens de interactie ontstaat er een moment van rust in de gedachten. Na afloop, vindt vervulling van de gedachten plaats. Ik hoop dat mijn oorspronkelijke vragen en gedachtegangen, deel uit maken van deze vervulling bij de ander.

Ambities

In de nabije toekomst, zou ik mijzelf willen positioneren als professional binnen de kunst en cultuursector. Na het afronden van mijn opleiding aan de HKU, ga ik doorstuderen in de vorm van een Research Master in Arts aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze master, wil ik mijn kennis verrijken, om mij na deze master een professional in Arts te kunnen noemen. Ik zie mijzelf over een aantal jaren, binnen de organisatie van een museum als curator, directie of analist. Op het gebied van maken, zie ik mijzelf als een Artistic Researcher: een analytische maker, die deelneemt aan de wetenschappelijke onderzoeken in het laboratorium met behulp van haar werk en creatieve denkwijze.

Geleerd tijdens de studie

De afgelopen jaren hebben wij veel vrijheid gekregen binnen de verschillende projecten. Waar ik in de beginjaren moeite had met deze vrijheid, kreeg ik hier gaandeweg steeds meer grip op. Juist door deze vrijheid, heb ik kunnen ontdekken wie ik als maker ben, wat mijn inspiratiebronnen zijn en hoe mijn projecten opgebouwd zijn. De kansen om gebruik te maken van de werkplaatsen en grote diversiteit aan materialen, heb ik met beide handen aangepakt. Ik heb ontdekt met welke materialen en technieken, mijn projecten tot uiting kunnen komen en met welke juist niet. Het derde jaar is een belangrijk jaar geweest, waarin ik een aantal maanden in het buitenland heb gestudeerd in de richting van Industrieel Product ontwerp. Tijdens deze maanden heb ik extra skills ontwikkeld op het gebied van technisch tekenen en ontwerpen voor massaproductie. Na deze maanden ben ik tijdens mijn stage bij Nacho Carbonell, gaan doen waar mijn hart ligt: het maakproces laten leiden en op organische wijze tot ontwerpen komen.
Ik heb geleerd om eindeloos te experimenteren en niet te ontwerpen vanuit een vooropgesteld idee en tot in de puntjes uitgewerkt ontwerp. De vrijheid van de HKU heeft mij ruimte gegeven om mijn eigen creatief proces te leren begrijpen en te kunnen uiten met behulp van diverse materialen. Ik ben niet meer bang om mislukkingen te maken, durf mij te laten verrassen en kan mijn gedachten vertalen naar ruimtelijke objecten door de technische kennis, praktijkervaring en het inzicht in mijn creatieve proces. Dat zijn de belangrijkste dingen voor mij geweest tijdens de opleiding de afgelopen vier jaar.