Ander maatschappelijk thema

Apeiron

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik onderzoek hoe ik mijn vragen en twijfels over de echtheid van deze wereld zichtbaar kan maken. Ik ben de kubus gaan onderzoeken. Bestaat de echte versie van deze vorm wel? De allereerste VR-bril vertoonde een kubus en zo vond ik Sutherland, een computerwetenschapper. In zijn onderzoek maakte hij grafische vertalingen vanuit de computer, zoals het programma ‘Sketchpad’ waarin er met een ‘lichtpen’ lijnen konden worden getekend op de computer). Het contrast in het werk vormt een kritische blik op vorm zelf.

Artist statement

Mijn gedachten lijken soms buiten mijn lichaam te treden terwijl het lichaam autonoom blijft functioneren. Ik kan niet verklaren waarom sommige gedachten worden gevormd, noch waarom ze hardnekkig blijven hangen. Die verbondenheid voelt als een geometrische vorm waarin de hoekpunten elkaar nooit kunnen verlaten. Ik onderzoek dit soort filosofische vraagstukken via basisvorm. In mijn experimenten probeer ik onzichtbare te documenteren. Hiermee wordt een werkelijkheid betreden die balanceert tussen informatie en interpretatie.

Ambitions

Ik wil mijn autonome werk verder gaan ontwikkelen en vooral nieuwe wegen in slaan. Ik vind het belangrijk dat ik over 5 jaar kan zien dat er ontwikkeling is geweest in de kwaliteit maar ook de manier van werken. Ik vind het belangrijk dat het werk geen toegepaste truc wordt. Ook hoop ik natuurlijk te kunnen leven van het werk dat ik maak.

Learned during the studies

Wat ik met name heb geleerd de afgelopen jaren is een andere manier van kijken, een kritische blik. En hoe die kritische blik te gebruiken om te reflecteren op je eigen werk maar ook de wereld om je heen.

List of publications / exhibitions / prices / concerts / shows etc.

-Foam café X FUSE (organizer group exhibition)
- IMPAKT festival 2020 (group exhibition turning the torrents)