Diversiteit en inclusiviteit

Alk-Inclusive Agenda

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit rapport behandelt de oplossing voor de diverse problematieken die vastgesteld zijn in het Design Statement. Inwoners van Alkmaar zijn vaak niet op de hoogte van evenementen, de culturele programmering is niet divers genoeg, en niet alle inwoners voelen zich gerepresenteerd in de culturele evenementen die Alkmaar te bieden heeft. Met de ontwerpvraag: "Hoe kunnen de lokale perspectieven en behoeftes van partijen in Alkmaar vormgegeven worden in een sociale inclusie-agenda van de gemeente Alkmaar om zo diversiteit en inclusie in de culturele programmering te bevorderen?" en diversiteit en inclusie als focuspunt, wordt in dit rapport de oplossing uitgewerkt.

Er zijn diverse bijeenkomsten, brainstormsessies en gesprekken gehouden om tot verschillende ontwerpoplossingen te komen. Hieruit zijn verschillende opties ontstaan, zoals een adviesbureau, het bedrukken van de agenda op fysieke producten, een applicatie en een website. In gesprek met Ema Najetovic en Marije Geerders bleek dat de enige oplossing die goed aansloot bij de ontwerpcriteria de website was. Via een website kunnen mensen 24/7 op de hoogte blijven van de Sociale Inclusie Agenda, evenementen en culturele organisaties in Alkmaar.

Voor de invulling van de Sociale Inclusie Agenda heb ik informatie uit een eerder verstuurde enquête gebruikt en is er een speciale bijeenkomst met culturele en maatschappelijke organisaties georganiseerd. De wensen, eisen en behoeften die hieruit naar voren kwamen, zijn gecombineerd in het eindproduct: De Alk-Inclusive Agenda. Via de website kunnen mensen kennis opdoen over Sociale Inclusie Dagen, evenementen en culturele en maatschappelijke organisaties in Alkmaar. Dit verhoogt niet alleen de zichtbaarheid van diverse culturele activiteiten, maar stimuleert ook de samenwerking tussen verschillende organisaties. De Alk-Inclusive Agenda fungeert als een centraal punt waar inwoners van Alkmaar eenvoudig toegang hebben tot een inclusieve uitagenda, met zoek-tools zodat men gericht kan zoeken naar evenementen.

Door de voortdurende ontwikkeling en aanpassing van de website, kan de agenda blijven inspelen op de veranderende behoeften en voorkeuren van de gemeenschap. Dit maakt het een flexibel hulpmiddel voor zowel inwoners als organisaties.
Dit is de blauwdruk van de Alk-Inclusive Agenda

Artist statement

Al mijn werk is opgebouwd vanaf nul naar iets. Dit heeft mij heel veel ervaring gegeven en dit komt ook terug in mijn werkhouding. Als iets niet lukt dan moet je omdenken, een netwerk inschakelen of kostenposten verschuiven. Hierdoor ben ik zeer oplossingsgericht gaan werken.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik dat de organisaties waar ik nu bij betrokken ben, enorme stappen hebben gezet wat betreft professionalisering en zichtbaarheid.

Geleerd tijdens de studie

Omdenken, niet alles hoeft binnen de lijntjes te zijn.