Diversiteit en inclusiviteit

Able to Meet

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Able to Meet is dé ontmoetingsplek, ontworpen in nauwe samenwerking met en voor rolstoelgebruikers, waar zowel rolstoelgebruikers als mensen die te been zijn op een rolstoel toegankelijke manier kunnen samenkomen. Het doel is om rolstoelgebruikers op deze plek een gevoel van vrijheid te geven doordat alles mogelijk is. De focus ligt op samenkomen, speelsheid en toegankelijkheid, wat zich vertaalt naar een inclusief ontwerp dat tegemoetkomt aan diverse behoeften.

De rolstoelgebruiker stond altijd centraal in dit project. Mijn interesse in zintui- gelijke prikkelverwerking is ontstaan door het contact met de ergotherapeut, wat me heeft doen besluiten om dit als een diepere laag aan het project toe te voegen. Het doel was om zintuigelijke elementen te integreren voor een inclusie- ve en stimulerende omgeving, met name voor rolstoelgebruikers met dubbele ziektebeelden en/of trauma verwerking. De input van diverse stakeholders, heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een ontwerp waarin de waarden tot uiting komen. Hierdoor wordt het gevoel van inclusie bevordert.

Het hogere doel van het plein is om een gevoel van vrijheid te creëren, waarbij volledige rolstoel toegankelijkheid essentieel is. Ik heb met mijn stakeholders verschillende woorden verkend die naar vrijheid verwijzen, waaruit een selectie is gemaakt als basis voor het ontwerp. Deze woorden zijn als een route op locatie uitgetekend en vormen de leidraad voor het ontwerp, tevens als waardenkader. ‘Groei’, ‘Alles kunnen’ en ‘Vrijheid’ zijn de kernwoorden die de ervaring van het plein belichamen, waarbij de passende elementen zijn toegevoegd om de indeling van het ontmoetingsplein te bepalen.
Aanzicht van het definitieve ontwerp
De zit- en ontmoet elementen
Aanzicht van het definitieve ontwerp
Bovenaanzicht van het definitieve ontwerp
Schetsontwerp voor de avond sfeer
Één van de vele schetsontwerpen
Schetsen in co-creatie met de rolstoelgebruikers en ergotherapeut

Artist statement

Een passievolle Spatial Designer, met een fascinatie voor urban squares - het speelse naar buiten halen, dat ben ik. Ik richt mij op sociaal maatschappelijke thema’s als inclusiviteit en verdraagzaamheid. Dit koppel ik met een aantal van mijn eigen waarden, namelijk: respect, veiligheid en toegankelijkheid. Deze sociaal maatschappelijke problemen kunnen alleen opgelost worden wanneer er in een collectief naar gekeken wordt. Voor mij is dat de kern waarom ik middels Social Design onderzoek en ontwerp. Met co-creatie sessies ben ik op zoek naar de waarden die mensen aan de plek toekennen en graag in het ontwerp terug willen zien. De concepten en daarbij ontwerpen maak ik met mijn eigen handtekening van speelsheid in vorm en kleur, gelaagdheid in het concept, en een knipoog van humor. Ik ben ervan overtuigd dat een inspirerend kleurrijk en opvallende openbare ruimte, met plek voor ontmoeten, activiteit en rust, mensen aantrekt en integratie stimuleert.

Kortom: Ik ben Kira Hoes.

Ambities

Mijn ambities liggen vooral bij het verrijken van de publieke ruimtes. In de toekomst wil ik projecten blijven maken met maatschappelijke thema’s als uitgangspunt. Daarbij wil ik meer leren over de mogelijke tools die je kan gebruiken om de doelgroepen er het beste bij te betrekken. Verder wil ik verdieping aanbrengen middels kennis vanuit de psychologie en sociologie met betrekking tot hoe mensen ruimten ervaren. Mijn kennis en de ‘informatie' vanuit de doelgroep zijn de basis voor het maken van een concept. Een steeds weer uitdagende fase die ik graag vaker ter hand neem.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb vooral mijn eigen handtekening leren kennen. Speelsheid, kleurrijkheid en een hint van humor. Hierbij heeft het maken van vrij werk met verschillende materialen en technieken aan bijgedragen. Ik heb mij verbreed van particuliere interieur naar publieke binnen maar vooral buitenruimtes. Verder heb ik het vakgebied Social Design leren kennen en toegepast in mijn examenproject.