The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
ABLE. Een autobiografische solo voorstelling over hoe het is om geboren te worden in een samenleving die niet voor jou is gebouwd. ‘’Moet ik me aanpassen aan de maatschappij of past de maatschappij zich aan mij?’’ Door middel van tekst, beweging en muziek wordt er een nieuw perspectief laten zien door het te hebben over mijn anders zijn, mijn klein zijn, mijn 1,28m. Ik ben ABLE. Ik ben in staat.

ABLE. Ik ben in staat. In staat om mijn verhaal te gaan delen.

"Waarom is zij zo klein?"
"Jij bent zo sterk, hoe hou je dit toch vol?"
"Kijk, kijk, kijk! Een lilliputter."
"Ben je eigenlijk wel 100%?"

De dagelijkse confrontatie van mijn uiterlijk heeft invloed op mijn identiteit. Het blijft mijn kwestie, terwijl het juist de medemens en maatschappij zijn die er een ding van maken. Door muziek, tekst en beeld worden we meegenomen in de zoektocht naar de acceptatie van mijn anders zijn, van mijn 1,28 meter zijn. 23 jaar lang worstel ik met het onbegrip. Blijf ik tegen de golven vechten of ontwijk ik de confrontatie door niet in het diepe te duiken? Omarm ik de weerspiegeling? Ga ik de 'ik ben meer dan klein' Roos kwijt raken in de stroming waarin de samenleving vloeit?

Het is tijd dat we gaan meebewegen met elkaar, zodat we die golven gaan zien en je ze niet alleen opvangt. Ben jij ABLE? Ben jij in staat om je perspectief te willen verbreden en een duik in het diepe te nemen?

Artist statement


Theater aan het maken,
spelen
& begeleiden
om verandering te brengen.
Het theater wat ik geef/doe/maak heeft effect op een ander door te
verdiepen, veiligheid te creëeren, ze uit te dagen, in aanraking te brengen met maatschappelijke thema's en mensen krachtiger te maken.

Als theatermaker ben ik bezig met de verhalen van nu. k wil maatschappelijke thema's bespreekbaar maken. Het zijn verhalen die in mijn ogen gehoord moeten worden en nieuwe perspectieven bieden. Of dat nou gaat over de voetbalcultuur, klimaatverandering of validisme. Het publiek loopt altijd weg met iets wat ze aan het denken hebben gezet of waardoor ze geraakt zijn. Het heeft een boodschap.
Daarnaast wil ik als maker graag eigenaarschap creëeren bij de spelers. Ik vraag ze vaak mee te denken en maken in het proces. Hierdoor blijft de performance niet alleen van de maker, maar wordt het ook eigen van de spelers.

Als docent staan veiligheid, kracht, plezier en samenwerking in mijn lessen centraal. Mijn lessen bestaan uit een reeks van theatervaardigheden die leerlingen leren, maar ook kunnen toepassen in het dagelijks leven. Denk aan presenteren of emoties van een ander herkennen.
Maar ook kunnen ze even achter de tafels vandaan komen en op een andere bewegelijke en speelse manier het onderzoek aan gaan.
Daarnaast ben ik een docent voor iedereen. Ik focus me op het individu terwijl ik de groep in de gaten houd. Hiermee zorg ik ervoor dat iedereen werkt op diens 100%. En dat mensen er niet onder of over werken. Natuurlijk kan een 100% voor de één anders zijn dan voor de ander. Maar dat zorgt er juist voor dat er een veiligheid komt voor elkaar en er meer wordt gekeken naar hoe we samen kunnen werken als groep. De focus ligt dan niet meer bij de docent, maar bij de groep.

Ik maak theater met iedereen, maar dan ook echt iedereen.

Ambities

Over 5 jaar hoop ik nog steeds theater te maken voor/door/met iedereen. Waar of hoe weet ik nog niet. Misschien Australië, misschien Rotterdam?
Maar vooral hoop ik nieuwe perspectieven te kunnen blijven belichten aan het publiek. Aan de wereld. Verhalen waarvan ik denk dat ze die moeten horen. Door theater te gebruiken gaat de ander het ook meer voelen, ervaren en zien. Dit lijkt uiteindelijk tot weer nieuwe gesprekken en bevindingen. Ik hoop de theatermaker 'Roos Rijnbeek' te worden waar mensen na het zien van mijn voorstelling deze gesprekken over de thema's gaan openen in de foyer, maar vooral ook in een café, sportschool, speeltuin of parkje. 'Hey, heb jij ook de voorstelling ... gezien. Het heeft mij echt aan het denken gezet over ...'.

Ook hoop ik nog steeds les te geven aan iedereen. Het theater in mijn lessen wil ik in blijven zetten voor het samenwerken, communiceren, waarborgen van veiligheid, aanwakkeren van creativiteit, maar vooral om de leerlingen kracht te geven. Dat wil ik niet later, maar dat wil ik vandaag de dag al doen. Theater is zo'n belangrijk vak voor leerlingen en ik ben ervan overtuigd dat het op elke school gegeven moet worden. De leerlingen mogen even weg achter de tafels en gaan op een andere manier te werk door te experimenteren op de vloer, met zichzelf en met elkaar. Dat is wat we in deze tijd nodig hebben. Ook hoop ik de wereld mee te nemen in mijn lessen. Dit door het te hebben over maatschappelijke thema's en door middel van theater in te zetten. De jeugd is namelijk een groot belang in onze maatschappij. Door dit open te gooien gaan er ook weer nieuwe gesprekken ontstaan, omdat ze het gaan ervaren, voelen en er op een andere manier mee aan het werk gaan.

Geleerd tijdens de studie

Gewoon DOEN. Het klinkt heel cliché en we weten het allemaal, maar ik kreeg een drempel in mijn artistieke proces door niet te durven experimenteren of bang zijn om fouten te maken. Ik wilde het graag goed doen, omdat ik dacht dat de opleiding en andere dat van mij wilde zien. Dat was helemaal niet zo. En wat is goed eigenlijk? Het gaat veel meer om mijn eigenaarschap en daar moet ik voor gaan. Ik had veel eerder gehoopt dat ik het lef had om gewoon te DOEN. Nu met mijn eigenaarschap kom ik erachter dat theater mensen kan raken of niet. De ene keer heb je ze wel, de ander keer misschien minder. Je moet vooral niet twijfelen aan je eigenaarschap en daar in blijven geloven. Je gevoel weet wat je wilt vertellen of doen. Daar is altijd een goede reden voor. Het publiek en de ander vindt zijn weg daar wel in. Doordat je geraakt wordt, iets herkent, misschien moet lachen of het je liet nadenken over iets.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

'Able' - Afstudeervoorstelling - Mei 2023
(Een solo performance over hoe het is om in een maatschappij geboren te worden die niet voor jou is gebouwd).

'Er was niet eens' - Eind Onderzoek - April 2023
(Een onderzoek naar de presentatie van mensen met een lichamelijke handicap, diverse mogelijkheid, op het toneel).

ER WAS NIET EENS

Een onder naar de presentatie van mensen met een lichamelijke handicap (diverse mogelijkheid) op het toneel.

Ik ben onderzoek gaan doen naar de huidige aanwezigheid van mensen met een diverse mogelijkheid op het toneel. Ook heb ik het dilemma onderzocht dat mensen met een beperking vaak rollen willen spelen met een beperking en dat valide acteurs deze niet meer moeten gaan vertolken. Uiteindelijk kwam ook het geluid dat iemand met een beperking ook gewoon een normale rol kan spelen zoals een schoonmaker, Romeo of Hercules. Mijn uiteindelijke doel met het onderzoek was theatermakers handvatten geven om met mensen die een diverse mogelijkheid hebben om te gaan. Maar ook dat zij het belang gaan zien van het vertellen van deze verhalen. We staan aan de start van een nieuwe evolutie binnen het theaterlandschap en ik nodig de theatermaker uit om met mij hand in hand te gaan staan.