Diversiteit en inclusiviteit
Zorg en welzijn
Ander thema

Aanhaken

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit is een landkaart van een gemeenschap. De draden verbinden mensen en tonen de interactie tussen deelnemers en verschillende groepen. Tijdens workshops die ik gaf in Groningen en Utrecht kozen deelnemers hun eigen garen en haakten simultaan aan hetzelfde haakwerk. Dit haakwerk reisde van workshop naar workshop. Veel deelnemers kenden elkaar nog niet en vele hebben elkaar ook nooit ontmoet. Toch is er connectie. Verbindingen van verschillende momenten zijn nu in dit werk blijvend geworden.

Artist statement

‘Mijn betekenis krijg ik van anderen en ik geef betekenis aan anderen. Zo ben ik de ander en is de ander mij.’

Verbinding is een van de belangrijkste thema’s in mijn leven en drijfveer in mijn werk. Ik verlang naar een connectie met en tussen andere mensen en wil deze activeren. De mens is een sociaal wezen. Dit uitgangspunt wil ik uitdragen als kunstenaar.

In mijn werk focus ik op interacties in mezelf, in de buitenwereld en tussen mij en de buitenwereld. Ik verken en ontwikkel een methode waarmee ik kan bijdragen aan sociale verbinding. Dit doe ik door middel van samen maken met verschillende (groepen) mensen. Hiervoor neem ik meerdere rollen aan, zoals fotograaf, begeleider, samensteller, docent en kunstenaar. Deze rollen stellen mij in staat om op verschillende manieren bij te dragen aan het proces van onderlinge en interne verbinding. Elke rol biedt een ander perspectief op een andere betrokkenheid bij het creatieproces. Zodoende is er op verschillende niveaus impact op een gemeenschap.

Voor mij is het proces van verbinden even belangrijk als het bereiken van verbondenheid zelf. Ik zie dit als een voortdurend onderzoek, waarin elke ontmoeting en interactie ons dichter bij elkaar brengt.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik mijn onderzoek naar verbinding en heling door kunst verder te hebben ontwikkeld. Mijn doel is om mijn methoden toe te passen in diverse gemeenschappen, zoals buurthuizen, scholen, en spirituele groepen, en zo bij te dragen aan sociale verbinding en welzijn. Ik wil een brug slaan tussen kunst en maatschappelijk betrokkenheid, en een positieve impact hebben op diverse publieksgroepen.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik enorm veel over mijzelf en over mijn werkwijze geleerd. Ik ben dichterbij de kern van mijn fascinaties gekomen en heb de tools ontwikkeld om hierop verder te bouwen. Mijn belangrijkste ontdekkingen zijn dat ik het fijn vind om verschillende rollen te hebben in één project, procesmatig en iteratief bezig te zijn. De thema’s waar ik mij op focus zijn helen en verbinden.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

HKU media catalogus 2024
Aanhaken – 2024 – publicatie afstudeerproject