The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn werk is een verbeelding van mijn eigen mentale traject van heling en acceptatie door een duistere tijd in mijn leven. Voor mij is het navigeren door deze emoties soms een waar doolhof waar geen eind aan vast te knopen is. Soms werkt het enkel voor mij om deze gevoelens te projecteren in een beeldend werk. (nog nader toe te lichten ivm werkzaamheden van beeldend werk)

Artist statement

Michelle van der Hoorn (1999) is een beeldend kunstenaar gevestigd in Bodegraven. Van der Hoorn smacht naar het verkrijgen van nieuwe kennis, wat stamt uit haar leergierigheid en naleving van filosofieën uit de (oud) Noorse cultuur en mythologieën, waar de zoektocht naar wijsheid veelal verkondigd wordt.

Van der Hoorn selecteert de materialen en media waar haar werken uit bestaan gebaseerd op de onderwerpen, emoties en ervaringen die verbonden zijn aan gebeurtenissen uit zowel recente als geschiedden situaties. Er wordt in grote lijnen gestreefd een persoonlijke situatie uit haar leven interpreteerbaar te maken voor de toeschouwer, zoals de verzen uit de Hávamál of de Poetic Edda voor ieder persoon in het leven toepasbaar zijn. Oud Europese culturen, gebruiken, beeldtaal en mythologieën zijn van grote invloed op zowel haar leven als haar werk.

Symboliek, het letterlijk uitbeelden en personifiëren van concepten of thema’s is een wederkerend fenomeen. In dit geval; het geven van een naam of gezicht aan mentale abstractie ter verwerking of acceptatie. Uit ervaringen van Van der Hoorn is de (eigen) menselijke psyche op momenten te ingewikkeld of te pijnlijk om rationeel te benaderen. Soms kan enkel een beeld vatten waar de volgende stap van de weg der heling voor een mens ligt.

Michelle van der Hoorn, 2023

Ambities

Het liefst sta ik over 5 jaar op een plaats van warmte en voldoening. Ik hecht veel waarde aan het gevoel dat ik een verschil maak in de situatie waarin ik me verkeer. Of dat is in de vorm als docent die als veilige haven wordt ervaren door de leerlingen, of als kunst educator die belangrijke thema's aanstelt binnen het werkveld. Ik wil staan waar ik in volle borst mijn trots voor kan uitspreken.

Geleerd tijdens de studie

Als je toch een taak hebt te vervullen, zorg er dan voor dat je er genot uit haalt. Of dat wat je levert iets is waar JIJ je trots door voelt. Het heeft naar mijn ervaring geen zin om voor een ander te leven, dus leef en creëer ongegeneerd zoals bij jou past.

Kunst in het Dorp

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt het probleem ervaren dat jongere
inwoners weinig tot niet participeren in het culturele circuit van het dorp. Op kunst en
cultuur in een gemeente in leven te houden, is er op sociaal gebied een minimale
betrokkenheid vereist van de inwoners. Momenteel zijn met name oudere inwoners
(grotendeels 60+) betrokken in de organisatie en onderhoud van kunst en cultuur. Echter
is het noodzakelijk voor jonge inwoners om betrokken te zijn in het circuit om de kunst en
cultuur in leven te houden.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de Culturele Commissie jonge
inwoners van de leeftijdscategorie 14 tot en met 25 zou kunnen aantrekken zich meer
bezig te houden met kunst en cultuur beoefening binnen de gemeente. Hiervoor is de
volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke wijze zouden jongere inwoners in en
rondom de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zich gestimuleerd en betrokken kunnen
voelen binnen het culturele circuit van het dorp?
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een deel theorie bestudeert
en getest door middel van twee enquêtes die zijn afgenomen aan leerlingen aan de
middelbare school CSG Willem de Zwijger en jongeren die in en rondom de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk wonen. Uit dit onderdeel is gebleken dat jongeren meer verlangen
is naar de integratie van thema’s die binnen hun belevingswereld vallen, het verkrijgen van
meer zeggenschap met betrekking tot de organisatie van projecten, een prikkelende
afwisseling van het kunst(disciplinaire) aanbod en communicatie over
(digitale)infrastructuur. Verder is contact gelegd tussen de jongerenorganisatie de
Kunstbende zuid-Holland en initiatiefnemer/theaterdocent Pauline Wijnen, waaruit de
verlangens van jongeren en de effectiviteit van toepassing van deze verlangens worden
bevestigd.
Op basis van de resultaten uit de enquêtes en interviews is een activiteitenvoorstel of
“Event pitch” ontstaan, waarin een plan is beschreven die de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk toe zou kunnen passen in samenwerking met het jongerencentrum de Zon en de
`Kunstbende zuid-Holland.
Het is echter niet gegarandeerd dat deze workshopdag erin zal slagen om jongere
inwoners binnen de gemeente aan te trekken tot kunst en cultuur. Een vervolgonderzoek
zou zich kunnen richten op hoe de uitvoering van een workshopdag in werkelijkheid in zijn
werking gaat.