Interieur architectuur
Ruimtelijk ontwerp
Meubel
Infographic
Interieur
Social design
Ander maatschappelijk thema

MammaMEET - Ontmoetingsplekken voor vrouwen getroffen door borstkanker

Puk Cobussen
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

MammaMEET 

Ontmoetingsplekken voor vrouwen getroffen door borstkankerAfstudeeropgave | Master Interieur Architectuur | Puk Cobussen


Het doel van mijn afstudeeronderzoek is om een zo laagdrempelig mogelijke plek te ontwerpen waar vrouwen getroffen door borstkanker elkaar kunnen ontmoeten en er zo meer (toegankelijke) ruimte en aandacht voor lotgenoten contact ontstaat.


Tijdens het borstkanker traject van mijn moeder is mij opgevallen dat het juist heel lastig is
 om in contact te komen met lotgenoten en/of ervaringsdeskundige. Momenteel zijn er weinig speciaal hiervoor ingerichte, fysieke plekken voor deze doelgroep. Ook is gebleken dat vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, getroffen door (borst)kanker niet naar de huidige ontmoetingsplekken/inloophuizen komen daarom wil ik mij juist op deze groep focussen. Hiervoor benoemen ze verschillende redenen, zogenoemde drempels. Naast de drempels* geeft deze doelgroep ook aan niet eens af te weten van het bestaan van deze ontmoetingsplekken. Dit moet en kan beter!


Dit brengt mij na onderzoek uit bij de drie principes die nodig zijn om het contact tussen lotgenoten te verbeteren: 

- Afstemming van doelgroep en locatie naar behoefte.

- Kenbaarheid door campagne en passend programma. 

- Ruimtelijke voorwaarde met een positieve bijdrage. Zie hiervoor onderstaand concept principe om mijn afstudeer doel te laten slagen. 


Vanuit de ambassadeursgroep is er gekeken naar het proces en de fases die de borstkankerpatiënt doormaakt*. Uit onderzoek is gebleken dat er een verschil per fase is met betrekking tot behoefte aan lotgenotencontact. Om binnen dit gestelde onderzoek het beste antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is de behandelfase voor mij als ontwerper de meest passende fase om mijn uitkomsten op te plotten. In deze fase is er directe behoefte aan fysiek contact en vanwege het gebrek aan tijd/ energie, van de doelgroep, is een plek in het ziekenhuis geboden.

Het omzetten van de Mammapoli zorgt ervoor dat het toegankelijk is voor vrouwen getroffen door borstkanker
 of een directe naaste zonder dat daar andere buitenstaanders zich bevinden. Dit is van belang voor het veiligheidsgevoel waar de dames in deze fase juist behoefte aan hebben. Om deze poli succesvol om te zetten van wachtruimte naar een prettige ontmoetingsruimte moet het huidige beleid loskomen van de traditionele vormgeving en werkmethoden waarin de verpleegkundigen meer de rol van ervaringsdeskundige zullen innemen.


Dat brengt ons bij het tweede principe: de campagne. Dit is de verbindende factor tussen de principes locatie, ruimtelijk en programma. Daarnaast is de campagne ook de uitgesproken huisstijl drager. 

Het derde en tevens laatste principe is ruimtelijk en daaronder vallen factoren met bijbehorende ontwerp principes* die zorgen voor een positieve bijdrage op het ontmoeten van lotgenoten in de behandelfase. Deze heb ik aan het einde van het afstuderen als ideale plot vormgegeven op de Mammapoli. 

Concluderend kan er gesteld worden dat de opgave meer is als alleen een ruimtelijk ontwerp maar het een totaal strategie omvat van drie principes die gezamenlijk* het antwoord zijn op een verbetering van lotgenotencontact onder vrouwen getroffen door borstkanker.


* zie infographics op de pagina.