Duurzaamheid en klimaat

Het Smakenrijk - een samensmelting van smaken

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het Smakenrijk is een voedselpaviljoen in het Voedselpark Amsterdam, waar bezoekers bezig kunnen zijn met het bereiden van voedsel. Naast het doel van Voedselpark Amsterdam, een groene omgeving creëren waar duurzaam voedsel voorop staat, vond ik het belangrijk een extra laag hieraan te geven. De Osdorpers, bewoners aan de rand van de Lutkemeerpolder, hebben grotendeels geen behoefte om met de handen in de klei te zitten en op die manier met voedsel bezig te zijn. Wat hen belang is van voedsel, is het samen zijn en delen en het samen bereiden van voedsel. Gastvrijheid is prioriteit, iedereen moet zich welkom voelen. Voedsel is daarin een hele belangrijke factor die letterlijk verbind. Het Smakenrijk geeft Osdorpers de kans om bezig te zijn met wat zij graag doen, wat een aanjager kan zijn voor andere bezoekers. Het Smakenrijk is een verbinder die de buurt met elkaar verbind, saamhorigheid en harmonie creëert. Deze samensmelting van 'smaken' komt tot stand door de diverse functies die in het paviljoen plaatsvinden.

Artist statement

Circulariteit wordt niet behaald door met vingers te wijzen, maar door de handen ineen te slaan. Alleen samen kan circulariteit nagestreefd worden. Als ruimtelijk ontwerper wil ik mij inzetten om gebruikers te stimuleren tot sociale duurzaamheid.

Ambities

Mijn ambitie ligt bij het toekomstbeeld van de aarde, en dat is streven naar circulariteit. Een begrip dat op vele onderwerpen inhaakt, maar vooralsnog ongrijpbaar lijkt in de maatschappij. De verantwoordelijkheid van het klimaatprobleem wordt grotendeels bij een ander neergelegd, wat leidt tot demotivatie van een individu. De mentaliteit van het leven moet veranderen, en dat lijkt een enorm grote stap. Het normaliseren van de klimaatverandering wordt gevoed met het gedrag van de mens. Als ruimtelijk ontwerper wil ik mij inzetten om het gedrag aan te sturen tot duurzaamheid. Waar de mentaliteit van de maatschappij gestimuleerd wordt, om de toekomst van het leven op aarde weer te laten bloeien.

Geleerd tijdens de studie

Dat het onderzoeken van de doelgroep op diverse manieren je een hoog inlevingsvermogen geeft waardoor je de gebruiker echt gaat begrijpen. Het is de sleutel voor een succesvol ontwerp.

Het Smakenrijk - een samensmelting van smaken

Door middel van een tool ben ik met Osdorpers in contact gekomen. Via deze onderzoeksmethode heb ik in kaart kunnen brengen wat het belang van Osdorpers is bij een toekomstig Voedselpark in de nabijgelegen Lutkemeerpolder.