Beeldende Kunst
Fine Art and Design in Education

Interactieve rondleiding & workshops

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

 

Workshop ‘Create your story’
      Vertel a.d.h.v. kunstwerken een verhaalIn deze workshop word je uitgedaagd en stap voor stap begeleid om een verhaal te bedenken aan de hand van een kunstwerk. De workshop is toegankelijk voor alle leeftijden.

Alle deelnemers worden ingedeeld in kleine groepjes. Aan het begin van de workshop krijgt ieder groepje de tijd om de expositie te bekijken en een werk te kiezen dat hen aanspreekt. 

Vervolgens gaan jullie aan de slag met het beantwoorden van een aantal inspirerende vragen, deels gebaseerd op Art Based Learning. Dit is een vorm van kunstbeschouwing waarin vragen gesteld worden die helpen om je eigen fantasie op een kunstwerk los te laten. Ook biedt dit de basis om een verhaal te bedenken. Dit verhaal bedenk ieder individueel. Aan het einde van de workshop delen we alle verhalen en ontdekken we wat iedereen heeft bedacht bij de werken. Ten slotte is er nog tijd om van enkele makers hun ideeën achter de werken te horen en hier op in te gaan. 

Het is een laagdrempelige workshop, geschikt voor iedereen, waarbij je op speelse wijze wordt uitgedaagd om verhalen te schrijven. Hierbij is niets goed of fout, maar gaat het met name over het associëren en het vertellen

De tijden van de workshop zijn te zien op de programmapagina op deze website

Events Beeldende Kunst Fine Art and Design in Education

Interactieve rondleiding

Op de donderdag, vrijdag en zaterdag van ‘Exposure: Fine Arts and Design in Education’ organiseren de afstudeerders meermaals een interactieve rondleiding. De rondleiding is voor alle bezoekers toegankelijk en is bedoeld ter verdieping bij de expositie. 

De bezoekers zullen worden rondgeleid door enkele van de afstudeerders. Ze laten de bezoeker een nieuwe kant van ‘Exposure’ zien, mede vanuit hun persoonlijke ervaring. Gemaakte werken worden door de studenten nader toegelicht en je krijgt een inkijkje in de werkwijze en het proces van de makers. Naast beeldend werk, zullen er ook educatieve ontwerpen tentoon worden gesteld.

In de rondleiding worden de bezoekers uitgenodigd om zelf na te gaan denken over de werken en om deze nader te observeren. De rondleiding zal een balans zijn tussen luisteren en interactie en er is uiteraard genoeg ruimte voor het stellen van vragen. 

De rondleiding is in het Nederlands en het Engels te volgen.