Klimaatadaptatie als katalysator voor verandering

Sophie den Ouden
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

                                                                         

                                                 Klimaatadaptatie als katalysator voor verandering

                                                                     Ontwerpend onderzoek door Sophie den Ouden
Hoe kan de klimaatadaptatie van Bospolder en Tussendijken een positieve weerslag hebben op de leefbaarheid van de wijken door het betrekken van buurtbewoners en corporaties?


Deze opgave ben ik, Sophie den Ouden, gestart met een fascinatie voor klimaatadaptatie en een hele optimistische droom om dit te gebruiken als katalysator voor verandering. Verandering die er voor gaat zorgen dat de leefbaarheid wordt verhoogd in een wijk waar mensen wonen die absoluut niet bezig zijn met klimaatadaptatie. Bospolder en Tussendijken zijn twee wijken in Rotterdam west waar de leefbaarheid flink onder het landelijke gemiddelde ligt.

Participatie in klimaatadaptatie kan zorgen voor een verhoogde leefbaarheid. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Een van de belangrijkste voorwaarden is het creëren en onderhouden van netwerken. Er is een sociaal en fysiek netwerk nodig om bewoners met elkaar te laten verbinden en vertrouwd met elkaar te worden. Er is een netwerk van experts en corporaties nodig die ten alle tijde geraadpleegd kunnen worden. Dit is de basis voor het starten met een participatieproject.

De rol van sleutelpersonen binnen een wijk is niet weg te denken. Zij zijn de basis voor het vormen van een vertrouwde omgeving. Zij zijn de mensen die als eerste enthousiast mee gaan doen in een participatieproject. Zij zijn de mensen die anderen ervan overtuigen dat er veel positieve ontwikkelingen voortkomen door te participeren. Zij laten zien wat het gaat opleveren op persoonlijk vlak en in de fysieke omgeving. 

Daarnaast is het van belang dat het fysieke netwerk, de plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten een positieve weerslag heeft op het kader van de bewoners. Mensen spiegelen zich aan elkaar en aan de omgeving waarin ze zich bevinden. Hoe beter verzorgd de omgeving is, hoe hoger de eigenwaarde van bewoners. Hier ligt een rol voor de corporaties en de overheid. Zij moeten er voor zorgen dat de fysieke omgeving verzorgd is.

  ''Zodra klimaatadaptatie rechtstreeks inspeelt op de dagelijkse behoeften en prioriteiten van mensen zal de relevantie worden gezien.''De rol die ik als ontwerper op mij neem is het zichtbaar maken van mogelijkheden en het verbinden van de netwerken. Doordat ik speculatieve toekomst scenario’s heb ontwikkeld heb ik buiten de gebaande paden kunnen denken. Deze scenario’s laten bewoners inzien wat de kansen kunnen zijn zonder dat ze hun vrijheid in het participatieproces verliezen. Het is van belang dat bewoners zelf keuzes kunnen maken en niet worden gebruikt voor het oplossen van problemen. De rol van de corporaties hierbinnen is het openstaan voor een andere aanpak dan zoals ze waarschijnlijk gewend zijn. Mijn rol is het in kaart brengen van de wensen en eisen van de corporaties, de overheid en de bewoners. Om vervolgens de wensen en eisen met elkaar te verbinden voor het starten van een gezamenlijk participatie project.

Speculatieve toekomstscenario's

Waterstad, Nachtzon  en  Bos in de stad

Impressie straatbeeld Bospolder en Tussendijken met de gevel elementen, de infiltratie straat en de bomenlaan

Impressie straatbeeld Bospolder en Tussendijken met de wadi en de multifunctionele groene objecten

Impressie straatbeeld Bospolder en Tussendijken met de windtorens, de multifunctionele groene objecten en de bomenlaan

Nieuwsgierig naar meer? 
mail: sophiedenouden@hotmail.com