Caring for care

Maud Maas
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Caring for Care.

van focus op de patiënt, naar samen met de zorgverlener

Caring for Care.


De druk op de zorgsector neemt steeds verder toe door een tekort aan personeel, een stijgende vraag door toegenomen welvaart en nieuwe mogelijkheden voor genezing door technologische ontwikkelingen. De hogere eisen die wij stellen in combinatie met de ingevoerde marktwerking hebben ervoor gezorgd dat het begrip healing environment, waarbij de omgeving wordt ingezet om ondersteund te zijn aan het zorgproces, niet meer weg te denken is uit de zorgsector. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van de omgeving op bijvoorbeeld de arbeidstevredenheid en het functioneren en het welbevinden van personeelsleden. Hierdoor komt de focus steeds meer te liggen op het welbevinden van de patiënt en hun naasten. Deze gebruikersgroepen zijn uiteraard belangrijk, maar ik vind dat er ook meer aandacht moet komen voor het welzijn van de zorgverlener, niet in de laatste plaats omdat er binnen een zorgomgeving verschillende afdelingen bestaan waar een patiënt maar kortstondig verblijft, terwijl het personeel hier dagelijks aanwezig is. Juist binnen deze afdelingen is het belangrijk om ruimte en aandacht te besteden aan het welbevinden van de zorgverleners. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar hoe een omgeving, die ontwikkeld is vanuit het perspectief van de zorgverlener, een bijdrage kan leveren aan het welzijn van alle verschillende gebruikersgroepen.


Caring for care is een ontwerp voor een oncologische dagbehandelingsafdeling en het bijbehorende entreegebied. Een open en overzichtelijk behandelgebied centraliseert en verbindt de plek waar de zorg wordt geleverd en stimuleert de ondersteuning van de verpleegkundigen. The cocoon zorgt voor afkadering van de behandelplekken met aandacht voor akoestiek en een menselijke schaal, waardoor de beleving van verpleegkundigen en patiënten wordt bevorderd. Het dynamische gebied van de dagbehandeling zorgt voor een kern binnen de afdeling en voor het behoud van rust op het behandelgebied. De verschillende overige functies zoals de werkplekken, het koffiebarretje zijn gecentraliseerd. Hierdoor is er hier ruimte voor diversiteit, verbondenheid, rust en overzicht. Het entreegebied is tevens ingericht om bij te dragen aan het zorgproces. Een groot houten element in het entreegebied, met verschillende functies, zorgt voor een duidelijk oriëntatiepunt in de ruimte. Vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van terminaal zieke patiënten zorgen voor verdere ondersteuning van het verzorgend personeel. Hierdoor wordt het gevoel van verbondenheid versterkt en wordt de psychologische zorg die de verpleegkundigen verbeterd.

Maud Maas, juni 2020

Master Interior Architecture

www.meetmaud.nl