De energiebeweging, een betekenis in tussenruimtes.

Rianne Nieuwland
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

De energiebeweging,
een betekenis in tussenruimtes. 

Kansen voor natuurlijke verbinding in het landschap. 
Rianne Nieuwland.

Opgegroeid op het Friese platteland reis ik veel tussen land en stad. Ik ben altijd erg gefascineerd door de contrasten tussen deze verschillende werelden. De contrasterende landschappen zie ik als twee werelden. Stad en land kunnen meer met elkaar verbonden worden en dienen als startpunt voor oplossingen van grotere vraagstukken. De verhouding tussen stad en land kan gelijkwaardiger worden gemaakt. Een verbinding tussen stad en land die zich verder ontwikkelt, is de energietransitie. Deze verbinding is nog ongelijkwaardig. Het platteland heeft de ruimte, maar het is vooral de stad die energie nodig heeft. 

Als ruimtelijk ontwerper ligt hier voor mij de kans om deze verbinding en gelijkwaardigheid te faciliteren op een manier waarbij de energietransitie ook iets teruggeeft aan het platteland. Drie ontwikkelde scenario’s vormen samen één strategie voor de diverse schalen in het ontwerpproces. Het overkoepelende begrip daarbij is ‘tussenruimtes’. Tussenruimtes die voor zowel stad als land geen betekenis hebben en die kansen bieden om het landschap en de identiteit van Sneek te versterken. 

Tijdens dit onderzoeks- en ontwerpproces heb ik bestemmingen gecreëerd die de beweging tussen stad en land aantrekkelijk maken. Een natuurlijke verbinding die het gat tussen de natuurbeleving en het stedelijke landschap doorbreekt. Toegankelijkheid vanaf land en water is hierbij een belangrijk onderdeel van de totaalvisie. Binnen deze totaalvisie ben ik op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om de energiebeweging toegankelijk en ‘beleefbaar’ te maken."Door de energiebeweging                         

bereikbaar te maken,                         

ontstaat er een nieuwe beleving                         

van energie in de mienskip."                        


Een landschappelijke boulevard.

Een plek voor energie, energie van zowel zonnepanelen en de mienskip. De boulevard is een dynamische plek die opgaat in de omgeving en waar veel beweging is. Verschillende gebruikers met diverse behoeften komen hier samen. De landschappelijke boulevard faciliteert een verbinding en interactie tussen land en water. Het architectonische element is herkenbaar en flexibel inzetbaar. De ene keer een plek voor dynamiek en reuring en een andere keer een plek voor rust. 

Ontwerpopgave. 

Het ontwerpen van een ruimtelijke strategie

voor energie als verbinding in het landschap

van Sneek, waarbij het karakter versterkt en 

door de mienskip beleefd wordt. 


(Fryske 'mienskip' vertaald naar Nederlands: de gemeenschap) 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: riannenieuwland@hotmail.com, of contact zoeken via LinkedIn