Beter met architectuur - Rick de Kwaadsteniet

Rick de Kwaadsteniet
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Hoe (interieur)architectuur een bijdrage kan leveren aan het herstel voor mensen met een depressie in een zorgomgeving.


Contact gegevens:

E-mail: rickdekwaadsteniet@hotmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rickdekwaadsteniet/

Benieuwd naar meer toelichting? onderaan deze pagina kunt u mijn onderzoeksverslag vinden.

Nederland heeft zo zijn eigen opvattingen over architecturale kaders (budgetten) en beleid op het gebied van psychiatrische zorg.
Het jaarlijks aantal mensen met een zware depressie en bijkomende zelfdodingen in Nederland blijkt drastisch te zijn gestegen. Zeker met de huidige Corona crisis zullen naar verwachting deze cijfers alleen maar toenemen.
Hieruit is gebleken dat het thema te weinig wordt geagendeerd binnen de samenleving, patiënten als laatste worden meegenomen in het ontwerpproces en het aanbod en de ruimtelijke middelen voor zorg tegen deze ziekte niet voor handen zijn.  

Als ruimtelijke ontwerper ging ik de uitdaging aan om iets te kunnen betekenen voor dit complexe thema en deze interessante doelgroep.
Op basis van verschillende onderzoeken en gesproken te hebben met ervaringsdeskundigen binnen het thema heb ik een aantal generieke kern- en randvoorwaarden ontwikkeld. Deze kunnen als basis dienen voor de toekomst van de algemene psychiatrie.
Denk aan vormen van veiligheid, geborgenheid, vrijheid en prikkels. Maar ook verschillende behandelmethodieken en inpassing van natuur(lijke) element
Als deze voorwaarden als uitgangspunt worden gebruikt binnen een psychiatrische zorg omgeving, ontstaat er een zo gezegde Healing environment. Waarbij de wensen en het herstel van de patiënt centraal komen te staan.

Contact gegevens:

E-mail: rickdekwaadsteniet@hotmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rickdekwaadsteniet/

Benieuwd naar meer toelichting? Hiernaast kunt u mijn onderzoeksverslag lezen