Het nieuwe woonmilieu - case: Zwitsal Apeldoorn

Marielle Neijs
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

In de voormalige fabrieken op het terrein van Zwitsal Apeldoorn werden decennia lang de overbekende Zwitsal verzorgingsproducten geproduceerd. Het historische industriële karakter van het terrein gaat er hand in hand met de innovatiekracht en creativiteit van huidige ondernemers. Maar hoe gaat dit terrein eruit ziet als er in de toekomst gewoond gaat worden?

"Het ontwerpen van een strategie voor het Zwitsalterrein, uitgewerkt in een toetsbaar ruimtelijk fragment. Hierin worden zowel visie- als theoriegebonden ruimtelijke principes zichtbaar, die een eerste stap richting een leefbaar woonmilieu mogelijk kunnen maken."

Hierbij heb ik de onderzoeksvraag (researchpaper) gesteld: "Welke principes en voorwaarden horen bij een leefbaar woonmilieu en hoe kunnen deze ruimtelijk vertaald worden in een nieuw woonmilieu binnen het Zwitsalterrein in Apeldoorn?" Binnen deze opgave richt ik mij op de kernbegrippen: eigenaarschap in ruimtegebruik, sociale cohesie en bestaande context.


Eindpresentatie: https://indd.adobe.com/view/aef5611c-9440-40b4-b647-ea7b3972c65d


Contact -        Mail: marielleneijs@hotmail.com                                LinkedIN: profiel Marielle Neijs