MIN

Roos Kobus
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor


NL

We willen steeds meer en materiaal is er steeds minder. Onze grondstoffen raken op, maar toch blijven we de aarde verder uitputten. Waarom blijven we nog toevoegen als we al zo veel hebben?Hoe kan ik als ontwerper iets maken zonder daarmee een negatieve impact te hebben op de aarde? Door materiaal weg te halen in plaats van toe te voegen!


MIN is een serie meubels, gemaakt door het gebruik van drie verschillende technieken van weghalen. Met de serie wil ik bewustzijn creëren van onze over-consumptiemaatschappij en de rol die ontwerpers hierin spelen. Ik onderzoek tijdens het ontwerpen hoe ver ik kan gaan onder het motto  ‘’niks is beter dan minder’’. De serie laat zien wat we aan materiaal kunnen winnen om opnieuw te gebruiken en hoe het is om te leven met minder.  


EN

We keep wanting more and more and there is less material than there used to be. We are running out of resources, yet we continue to deplete the earth. Why do we keep adding when we already have so much?


How can I make something as a designer without having a negative impact on the earth? By removing material instead of adding them!


MIN is a series of furniture which I created by applying three different techniques of removal. With the series I want to create awareness of our overconsuming society and the role designers play in this. While designing I investigate how far I can go with the mindset ‘nothing is better than less’. The series show what we can gain by re-using materials and what it is like to live with less. 
Mijn film toont drie series meubels gemaakt door materiaal te verwijderen. Elke serie bestaat uit minder materiaal en confronteert de gebruiker in zijn relatie met materiaal in ons dagelijks leven.

Hoeveel kan ik verwijderen en wat blijft er over?My film shows three series of furniture made by removing material.  Each series exists of less material and confronts the user in his relationship with material in his daily life.

How much can I remove and what will be left?