Met dit werk wil het belang van actief bewustzijn laten zien bij zelfontplooiing.

In een staat van actief bewustzijn heeft goed of fout geen betekenis meer; beiden zijn even belangrijke onderdelen van wat geleerd kan worden.

Het werk nodigt uit om te proberen, te slagen, te falen, te registreren en te leren; ook al lijkt de uitkomst vanzelfsprekend.

Daadwerkelijke ervaringen brengen vaak nieuwe waardevolle inzichten met zich mee.