Useable Shapes

Matthijs Rodenburg
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

"Useable Shapes"

'Useable Shapes' is een meubelserie gemaakt vanuit het principe 'functie volgt maat en vorm'. De golfachtige vormentaal van de serie leent zich voor gebruik in vele verschillende maten en functies. De afmeting en het gebruik van de vorm bepalen de functie, terwijl de esthetische waarden behouden blijven. Met de rustgevende toepassing van hout en aluminium is het een super moderne ‘centerpiece’.

De serie Useable Shapes is een duurzame serie. Alle gebruikte materialen blijven altijd 100% recyclebaar. Dit komt vooral door een slim klem/click systeem waarmee de poten worden bevestigd aan het materiaal. Ook deze poten worden in elkaar gezet met het klemsysteem.


Useable Shapes' is a furniture series made from the principle 'function follows size and form'. The wave-like form of the series lends itself to use in many different sizes and functions. The size and use of the form determine the function, while the aesthetic values are retained. With the soothing application of wood and aluminium it is a super modern 'centerpiece'.

The series Useable Shapes is a durable series. All materials used are always 100% recyclable. This is mainly due to a clever clip/click system that attaches the legs to the material. These legs are also put together with the clamping system.

Als ontwerper ben ik altijd bezig met het ontdekken van nieuwe vormen en toepassingen. Ik laat mij  fascineren door de uitkomsten. En met deze ’ínput’ begint mijn zoektocht naar perfectie.


Deze zoektocht  is altijd gaande ook al is het beoogde product al voltooid. Ik blijf zoeken naar een volgende stap, Het eindeloos tekenen en modelleren en het zoeken naar nieuwe manieren om de vorm toe te passen, de maten te veranderen om zo nieuwe functies te creëren. Dit geeft mij energie. Die energie zie je terug in al mijn producten.


As a designer I am always busy discovering new forms and applications. I let myself be fascinated by the results. And with this 'ínput' my search for perfection begins.

This quest is always going on, even if the intended product has already been completed. I keep searching for the next step, the endless drawing and modelling and the search for new ways to apply the form, to change the sizes in order to create new functions. This gives me energy. You can see that energy in all my products.


Studiorodenburg@gmail.com

https://www.instagram.com/studio.rodenburg/

This video call has not yet been activated by the host

Float this widget
Put back
Drag/resize
Drag/resize