KOELECTIE - COWLECTION

Ceciel Beltman
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Mijn collectie van kledingstukken biedt een staalkaart van verschillende kleur-, print- en materiaalcombinaties. Mijn project vindt zijn oorsprong in mijn fascinatie voor de stad en het platteland als schijnbare tegenstrijdigheden. Als een van een tweeling ben ik naar de stad gegaan, terwijl mijn broer op het platteland bleef en boer werd. Ik merkte op dat er strijd en onbegrip heerst tussen de stad en het platteland. Deze verschillen heb ik op een humoristische en kleurrijke manier geïnterpreteerd. De stofbewerkingen met gaten en borduur geven een extra laag aan de grafische interpretaties. Ik hoop hiermee mensen enthousiast te maken en te inspireren om meer kleur en prints te dragen.

www.cecielbeltman.nl

@cec.pixels

Ceciel Beltman is a fashion print/design/graphic/material designer, experimenting with colours. A collection of different garments is a sampler of different colour, print and material combinations. Her current project shows her fascination for both the city and the countryside, and their apparent contradictions. As one of the twins, she moved to the city while her brother stayed in the countryside and became a farmer. Ceciel noticed the struggles and misunderstandings between the city and the countryside and interpreted the differences in a humorous and colourful way. She created an extra layer to the graphic interpretations by making use of holes and embroidery. Ceciel hopes this will inspire people to wear more colours and prints.

This video call has not yet been activated by the host

Float this widget
Put back
Drag/resize
Drag/resize