De Andere Helft van de Geschiedenis

Mees Knarren
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

In mijn afstudeerproject heb ik me verdiept in ‘de andere helft van de geschiedenis’: de helft die gaat over vrouwen, hun positie en hun levens. De helft die systematisch uit de geschiedschrijving is weggelaten, en daarmee de helft is die we allemaal wat minder goed kennen.

Met mijn werken reflecteer ik aan de ene kant op de verstikkende eisen die vanuit een patriarchale maatschappij aan vrouwen gesteld werden, en aan de andere kant op vrouwen die zich hier in het verleden juist uit wisten te ontworstelen.

Bij de verbeelding van de onrealistische eisen gesteld aan vrouwen heb ik me gericht op het meest visuele aspect ervan: de vrouwenmode. Doorgaans hield vrouwenmode altijd een beperking van bewegingsvrijheid en comfort in voor de draagster. Met deze absurde historische modebeelden heb ik een behang patroon opgebouwd waarmee ik een aanklacht doe tegen deze beperkende en vaak pijnlijke ideaalbeelden. Net zoals een decoratief behang in een interieur, hebben de levens van vrouwen zich vroeger altijd op de achtergrond en veelal binnenskamers afgespeeld.

Met een chatelaine - een door vrouwen gedragen historische zilveren ceintuur waar gebruiksvoorwerpen aan hingen – met daaraan 10 objecten die door historische vrouwen gebruikt zijn om te breken met conventies, wil ik de daadkracht van deze sterke vrouwen herdenken. Deze alledaagse objecten worden hierdoor omgevormd tot symbolen van historische vrouwelijke kracht. Deze chatelaine vertaald als tekening staat gedrukt op een tapijt, dat net als het behang verwijst naar een traditioneel vrouwelijk habitat.

Met mijn werken hoop ik over te brengen dat sterke vrouwen, door de eeuwen heen en tegen de verdrukking in, altijd al van zich hebben laten horen en dat men zich gesterkt kan voelen door de daadkracht van de vrouwen die ons voorgingen. Daarnaast wil ik laten zien hoeveel er vroeger van vrouwen geëist werd en hoe dit, op een andere manier, vandaag de dag nog steeds gebeurt.

Alle aanvullende informatie en historische context is te vinden op: http://anderehelftvandegeschiedenis.nl/

26/27 JUNI 11:00 - 13:00 LIVE CHAT FUNCTIE OPEN

Float this widget
Put back
Drag/resize
Drag/resize