Meet the Masters

Arlette Kerkhof
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor

Welkom bij de publieke afstudeerpresentaties van de master interieurarchitectuur. Als onderdeel van het examen lichten studenten hun onderzoek, keuze voor thema’s, ontwerpuitgangspunten en ontwerpvoorstellen toe in een twintig minuten durende presentatie. U bent van harte welkom om mee te kijken en te luisteren en aansluitend een vraag te stellen.

De opzet is al volgt:

  • U meldt zich aan bij het thema of de student waarvan een graag de presentatie bijwoont.
  • Na toelating in Zoom wordt u geluid uitgezet en zet u zelf uw video uit.
  • Via de chat kunt u uw vra(a)g(en) inbrengen bij de moderator/host.
  • Aan het einde van de presentatie wordt een keuze gemaakt uit de binnengekomen vragen, die vervolgens behandeld worden in een gesprek met de afstudeerder.
  • Na 25 minuten zullen we stoppen en overstappen naar de volgende student.

Wij stellen uw deelname erg op prijs.

WELLBEING

Gezond zijn betekent steeds vaker het voorkomen van ziek worden, in plaats van genezen. Maar de ruimtelijke kwaliteit van onze verzorgingsinstellingen lopen ver achter bij dat idee. Goed ontwerp kan het verschil maken voor eenzamen, mensen met een depressie of burn-out. En ook de verzorger is gebaat bij een healing environment.

Tijd           
Student                                    
Onderwerp                                                 
Deelnemen

10:00

Rick De Kwaadsteniet

Beter met architectuur

Klik hier

10:30

Maudy Besselink

No stress

Klik hier

11:00

Maud Maas

Caring for Care

Klik hier

11:30

Rick Weel 

De route, weg van eenzaamheid

Klik hier


Bezoek de Wellbeing projecten via deze link

PUBLIC SPACE

De openbare ruimte is het sociale cement van onze steeds voller wordende steden. Maar van wie is het plein, de straat of de stoep? Voelt iedereen zich welkom, veilig en kan openbare ruimte ook een maatschappelijke agenda steunen: gelijkheid, vergeving, integratie en emancipatie?

Tijd Student Onderwerp  Deelnemen

10:00

Marielle Neijs

Woonmilieu Zwitsal

Klik hier

10:30

Anna Ceglova

Public Space as Catalyst of Peaceful Dialogue

Klik hier

11:00

Eva James

Blinde Vlek - de openbare ruimte door de ogen van vrouwen

Klik hier

11:30

Daimy de Jong

De ruimtelijke- en sociale kwaliteit van inbreidingsplekken.

Klik hier

Bezoek de Public Space projecten via deze link

SOCIAL

Is het mogelijk om sociale achterstanden, eenzaamheid of buitensluiting op te lossen met duurzame programma’s in de stedelijke (binnen) ruimte? De stad mag niet alleen voor rijke en succesvolle mensen goed toeven zijn. Kun je met ruimtelijk ontwerp groepen met minder toegang tot kennis, geld en macht steunen en ze regie te geven over hun eigen plek.

Tijd Student Onderwerp Deelnemen

12:30

Emi Tsutsushio

Archipelago in between

Klik hier

13:00

Sophie den Ouden

Klimaatadaptatie als katalysator voor verandering

Klik hier

13:30

Alda Heere

Shopperhal 2.0

Klik hier

14:00

Ammie Roeten

Toekomstperspectief in het AZC

Klik hier

Bezoek de Social projecten via deze link

CULTURE / NATURE

Door alle aandacht voor de drukke steden wordt het platteland makkelijk vergeten. Hoe herstellen we onze relatie met de natuur? Hoe voorkom je de sluipende verdozing, horizonvervuiling, krimp en afkalving van het agrarisch erfgoed? Tijd om een duurzame nieuwe relatie te vinden tussen stadse belangen en dorpse kwaliteiten.

Tijd Student Onderwerp Deelnemen

12:30

Vivian Buntink

Nieuw leven in de boerderij

Klik hier

13:00

Rianne Nieuwland

De energiebeweging, een betekenis in tussenruimtes.

Klik hier

13:30

Nienke Slagman

Het gesprek met de natuur.

Klik hier

Bezoek de Culture/Nature projecten via deze link