Sjoerd van Acker

Afstudeer Project/

Graduation Project

rLung

Volgend Project/

Upcoming Project

Animate using your body

[Live VR demo]

⮦ Follow the line to the Graduation Project


Follow the line to the VR Demo 

Live VR demo timetable

do/Thu    25 jun    14:00 - 14:30
vr/Fri    26 jun    14:00 - 14:30
za/Sat    27 jun    14:00 - 14:30


top

bot

rLung

[ NL ]

rLung is het Tibetaanse woord voor zowel adem als voor wind. Er is een sterke connectie tussen onszelf en onze omgeving. In deze VR experience wordt de normaal onzichtbare wereld van rLung zichtbaar waardoor je deze connectie kan exploreren door met je adem jouw omgeving af te tasten.

[ ENG ]

rLung is the Tibetan word for both breath as for wind. There is a strong connection between ourselves and our environment. In this VR experience the normally invisible world of rLung is made visible for you to explore this connection by sensing your environment with your breath.


[ NL ]

Hier zijn twee registraties te zien van rLung.

[ ENG ]

Here you can see two registrations of rLung.[ NL ]

rLung is het Tibetaanse woord voor zowel adem als voor wind. Er is een sterke connectie tussen onszelf en onze omgeving. In deze VR experience wordt de normaal onzichtbare wereld van rLung zichtbaar waardoor je deze connectie kan exploreren door met je adem jouw omgeving af te tasten.

[ ENG ]

rLung is the Tibetan word for both breath as for wind. There is a strong connection between ourselves and our environment. In this VR experience the normally invisible world of rLung is made visible for you to explore this connection by sensing your environment with your breath.

top

bot

VR Demo

Animate using your body

[ NL ]

Doe lekker meer met de Jitsi Call

[ ENG ]

Join the fun at the Jitsi Call

This video call has not yet been activated by the host

Sjoerd van Acker

[ NL ]

Als kunstenaar ben ik bezig met de culturele problemen achter de klimaatcrisis. Ik maak ervaringen waarin op andere manieren naar onszelf en onze omgeving wordt gekeken. Deze ervaringen ontstaan vanuit experimenten met (nieuwe) technologie, waarbij ik onverwachte uitkomsten omarm.

[ ENG ]

As an artist I focus on the cultural issues behind the climate crisis. I make experiences in which you see yourself and your environment in a different way. These experiences arise out of experimentation with (new) technology, embracing unexpected outcomes.

Media Image and Media Technology Beeldende kunst Installatie Interactie en games Interactieve installatie Interactieve kunst